2.oktoobril toimus Moskvas Venemaa Transpordiministeeriumi ning Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaheline Ühistranspordi komisjoni koosolek. Eesti Raudteed esindasid transpordikomisjonis äriarendusjuht Arthur Raichmann ning rahvusvaheliste suhete juht Jelena Agamalova.

Kohtumise päevakavas olid Venemaa ja Eesti vaheliste lepingute ning reisijateveo ja piiriteede infrastruktuuri arendamine raudtee- ja maanteeühenduste valdkonnas.

Reisijate- ja kaubaveo arendamine kahe riigi vahel on jätkuvalt prioriteetsete teemade seas, kuivõrd on poolte ühiseks eesmärgiks luua konkurentsivõimeline tariifipoliitika, mis aitaks kaasa reisijateveo mahtude suurenemisele. 2019. aasta 8 kuuga veetavate reisijate maht ei ole võrreldes eelneva aasta näitajatega palju muutunud, mis oli ka üheks ajendiks Eesti palvele hõlbustada raudteel piiri ületavate reisijate elektroonilise viisade süsteemi laiendamist. Elektroonilise viisa projekti juurutamine Ivangorodi raudtee kontrollpunktis võib aidata kaasa reisijateveo olulisele kasvule.

Venemaaga seotud veomaht on vaatamata üldisele madalseisule jätkuvalt märkimisväärne ning kuigi Loode-Venemaa sadamad arenevad küllaltki kiiresti on kaubamahtude kasvatamise osas jätkuvalt arenguruumi.