Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) väljastas Riisipere-Turba raudteele kasutusloa.

Kasutusluba väljastati 6,1 km pikkusele uuele rööbasteele, mille omanikuks on Eesti Raudtee.

Lisaks rööbasteele on TTJA väljastanud uuele raudteelõigule veel 8 kasutusluba, millega lubati kasutusse kontaktvõrk, Turba ooteplatvorm, Riisipere veoalajaam, kaks ülesõidukohta, kaks ülekäigukohta ning raudteeviadukt.

Lisaks on TTJA-d teavitatud kolme raudteetruubi kasutusele võtmisest. Reisirongide liiklus Riisipere-Turba liinil avatakse 8. detsembril kella 11 paiku.