Eesti Raudtee tulevate aastate ohutusstrateegia näeb ette tugevat panustamist ettevõtte taristu turvangu- ja liiklusjuhtimissüsteemidesse. Sellega seoses korraldas ettevõte hanke ülesõitude ja ülekäikude moderniseerimiseks, mille võitis Hispaania ettevõte Ingeniería y Control Ferroviario. Täna, 29. novembril sõlmiti kahe ettevõtte vahel 11 miljoni euro väärtuses leping.

 „Meie jaoks on tänane päev märgiline, kuna saame edasi minna raudteeohutustaseme tõstmisega oma taristul. Lepingu mahtu kuulub Eesti Raudtee taristu 103 ülesõidu ja 9 ülekäigu automaatikalahenduse välja töötamine. Lisame tööde käigus oma taristu ülesõitudele tõkkepuid, jalakäijatele foore ning helisignalisatsiooni sinna, kus vajalik,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee. 

Ülekäikude puhul alustatakse automaatikalahenduse välja töötamist Kitsekülast ja Veerennist. Ülejäänud ülekäigud, mis saavad lisa ohutustehnikat nii fooride kui ka helisignalisatsiooni näol asuvad Kehras, Aegviidus, Jõhvi ja Raasikul.

Hispaania ettevõtte ülesanne on lepingu järgi projekteerida, tarnida ja paigaldada ning teha kõik vajalikud tööd, mille tulemuseks on kasutusloaga varustatud ülesõidu või ülekäigu automaatikasüsteem. Lisaks kuulub hanke mahtu ülesõitude ja ülekäikude monitooringusüsteemi ning elektrivarustuse väljaehitamine raudtee võrgus.

Töödega alustatakse veel sel aastal ning planeeritakse lõpetada nelja kuni viie aasta jooksul. Eesti Raudtee tänasest 150-st ülesõidust on tõkkepuudega varustatud 36 ülesõitu, 2024. aastaks ei jää ettevõtte taristul ühtegi reguleerimata ega tõkkepuudeta raudteeülesõidukohta sageda reisirongiliiklusega raudteelõikudel.