Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Tapa – Tartu raudtee olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise ja ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

AS Eesti Raudtee soovib rekonstrueerida Tapa-Tartu raudteelõiku, mille käigus rajatakse uus sild üle Emajõe. Koos uue silla rajamisega teostatakse ka olemasoleva väikese raadiusega kõverate korrigeerimine ca 2,2 km ulatuses. Olemasolev üle Emajõe kulgev metallist raudteesild on amortiseerunud ning teostatud sillauuringu järgi on asjakohane rajada uus sild. Planeeritav sild soovitakse rajada olemasolevast sillast kirde poole. Raudteelõigu rekonstrueerimise peaeesmärk on võimaldada suurendada rongide liikumiskiirust ja tagada turvalisus Tapa-Tartu raudteel. Uuel silla rajamisel on eeldatav keskkonnamõju vee-elustikule ja piirnevatele looduskooslustele. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

Arendaja(d) on aktsiaselts Eesti Raudtee ja otsustaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. KMH läbiviijaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 02.02.2020 – 08.03.2020 elektrooniliselt TTJA kodulehel (https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated), AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/ ), samuti Tartu valla ja Tartu linna kodulehtedel.
Paberkandjal dokumendiga saab vajadusel etteteatamisega ja tööpäeviti tutvuda TTJA-s (asukoht Endla 10a, 10142 Tallinn). KMH aruanne on leitav TTJA dokumendiregistrist: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30803 ja KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-13634

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 08.03.2020 postiga aadressile Endla 10a, 10142 Tallinn, või e-postiga: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

KMH aruande avalik arutelu toimub 09.03.2020 kell 13.00-15.00 Tartus, Tartu Loodusmaja koolitustoas Lille tn 10.

Teadaanne: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1575275