AS Eesti Raudtee on selle aasta kevadel välja kuulutamas riigihanget „Turvangusüsteemide moderniseerimine Tapa-Narva, Tapa-Tartu ja Tartu-Valga raudteelõikudel“ ja korraldas huvitatud pakkujatele 25. veebruaril infopäeva.

Aastatel 2020–2024 on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas. Tööde maht sisaldab muuhulgas turvangusüsteemide projekteerimist, seadmete tarnet, ehitust ja töösse viimist.

Infopäeval osalesid erinevate ettevõtete esindajad nii Eestist kui ka välisriikidest. Üritusel anti hankest huvitatud osapooltele ülevaade AS Eesti Raudtee taristust, hanke mahust, kontseptsioonist ja hankeprotsessist. Infopäev salvestati ning huvilistel on võimalik materjaliga tutvuda SIIN.

AS Eesti Raudtee tänab kõiki osalejaid ja ootab tulevikus koostöö tegemist.