In spring 2020, AS Eesti Raudtee is planning to publish a public procurement “Control Command and Signalling system modernization on Tapa-Narva, Tapa-Tartu and Tartu-Valga railway sections”.

As CCS modernization is a very large-scale project, the tenderers may want to manage the project workload, and therefore submit joint tenders or otherwise rely on each other's competences. To make it possible to cooperate, AS Eesti Raudtee will be opening a platform for networking.

Potential tenderers can send data about themselves and descriptions of their services, which will then be added to the platform to make the collaboration easier.

The platform with instructions can be found in the following link: https://eestiraudtee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marilis_kallas_eestiraudtee_onmicrosoft_com/Eg-TGRtnvwZKtZuRR3XVQUABqFkHVCnssclkSGsg5OGALA?e=hQJ4Uj 

 

EST:

AS Eesti Raudtee on selle aasta kevadel välja kuulutamas riigihanget „Turvangusüsteemide moderniseerimine Tapa-Narva, Tapa-Tartu ja Tartu-Valga raudteelõikudel“

Kuna mainitud hange on väga suuremahuline, võivad pakkujad soovida esitada ühispakkumust, või muul moel teha koostööd või tugineda üksteise kompetentsidele. Selleks, et teha koostööpartnerite leidmist lihtsamaks on AS Eesti Raudtee loonud koostöö platvormi.

Platvorm koos juhendiga leitav järgnevalt leheküljelt: https://eestiraudtee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marilis_kallas_eestiraudtee_onmicrosoft_com/Eg-TGRtnvwZKtZuRR3XVQUABqFkHVCnssclkSGsg5OGALA?e=hQJ4Uj