Eesti Raudtee on algatanud väga ambitsioonika investeerimiskava aastani 2030, mis viib raudteede taristu kvaliteedi, liiklusjuhtimise ja ohutuse uuele tasandile. Aastatel 2020-2024 on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu kuuel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas. Selle tarbeks sõlmiti täna suuremahuline raudtee turvangusüsteemide moderniseerimise (CCS) leping, mille maksumuseks kujunes veidi üle 115 miljonit eurot.

„CCS-süsteemide hankega otsisime endale partnerit, et välja ehitada Euroopa üks turvalisem raudtee ning meie lepingupartnerid Siemens Mobility OY koostöös GRK Rail-iga aitavad meil seda saavutada tagades tingimused moodsale turvangusüsteemile üleminekuks. See omakorda loob meie taristul tingimused kvaliteetseks, efektiivseks ja ohutuks raudteeliikluseks nii reisijate- kui ka kaubaveol,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Turvangusüsteemide moderniseerimine hõlmab suurema osa Eesti Raudtee raudteelõikudest ning uuendusprogramm on kavas läbi viia kolmes etapis. Tööde toimuvad esimeses faasis liinidel Tartu-Valga, Tapa-Tartu, Tapa-Narva ja Tartu-Koidula ning teises faasis Tallinn-Tapa ja Valga-Koidula liinidel. Leping on seotud esimese ja teise etapiga ning see loob aluse kogu võrgu üleminekule Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemile (ERTMS / ETCS) kolmandas etapis.

CCS-põhisüsteemi leping on sõlmitud 25. aastaks ning see sisaldab raudteeohutusnõuetele vastavate sertifitseeritud CCS süsteemide projekteerimist, tarnet ning kasutuselevõttu, kogu lepingu perioodil vaja minevaid varuosasid ning viie aasta tugi- ja hooldusteenuseid. Siemens Mobility Oy vastutab süsteemi tarnimise ja projekti üldise juhtimise eest ning GRK Rail vastutab süsteemi installatsiooni ja halduse eest. Süsteemi kasutusperioodil on Eesti Raudteel võimalik tellida lepingupartnerilt süsteemi muudatusi ning tugi- ja hooldusteenuseid vastavalt Eesti Raudtee vajadusele. „Pikaajalise koostööga tagame, et uued CCS-süsteemid on läbi regulaarsete kontrolltegevuste monitooritud, raudtee meeskond on omandanud uued kompetentsid, tagatud on optimaalne ühtlustatud varuosade olemasolu, planeeritud ja teostatud on ennetav hooldus ning tagatud kiire riketele reageerimine eesmärgiga tagada ohutus ja süsteemide toimepidevus,“ lisas Laidvee. Uuendustega luuakse eeldused ka liikluse kaugjuhtimiseks, lepingu raames teostatakse integratsioon uue 2024. aastal kasutusele võetava keskse raudteeülese liikluskorraldussüsteemiga.

„Siemens Mobility Oy-l on raudteetranspordi digitaliseerimise eestvedajana suur kogemus ning meie missioon on võimaldada klientidel muuta rongid ja infrastruktuur intelligentseks. Meil on hea meel osaleda raudteede sujuvamaks ja ohutumaks arendamises,“ ütleb Siemens Mobility Oy tegevjuht Juha Lehtonen.

Lisaks CCS-süsteemi lepingule on Eesti Raudtee lähiajal välja kuulutamas seotud tugihankeid, mis puudutavad erinevate materjalide tarnet, kohapealset ehitust ja järelevalve- ning ekspertteenuseid.

Eesti Raudtee käivitas eelmisel aastal taristuülese turvangusüsteemide moderniseerimise projekti, mille eesmärgiks on aastatel 2020-2024 uue liiklusjuhtimissüsteemi kasutuselevõtt. AS-i Eesti Raudtee infrastruktuuril on valdavalt kasutusel vananenud (aastatest 1960-1980) ja tööjõumahukad liiklusjuhtimise tehnoloogiad, mis oluliselt pärsivad võimalusi raudtee toimepidevuse tagamiseks.

Euroopa Investeerimispank (EIB) sõlmis antud projektide teostamiseks Eesti riikliku raudteetaristu ettevõtte Eesti Raudteega 25-aastase kestusega 95 miljoni euro suuruse laenulepingu väga soodsatel tingimustel marginaaliga 0,09%. Samuti toetab projektide realiseerumist Vabariigi Valitsus, kes suurendas kevadel Eesti Raudtee aktsiakapitali 10 miljoni euro võrra.