Viie aasta jooksul on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas.

Selleks, et uued süsteemid saaks kasutusele võtta on plaanis välja kuulutada eraldi ehitushange, mille mahtu kuulub muuhulgas:
- turvangusüsteemide ja jaamakorraldajate moodulhoonete valmistamine ja paigaldus
- kaablikanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus
- fooride ja seadmekappide aluste paigaldus
- pöörmeajamite, drossel transformaatorite paigaldus

Infopäeva raames anti hankest huvitatud osapooltele ülevaade AS Eesti Raudtee taristust, CCS ehitushankehanke mahust ja kontseptsioonist ning hankeprotsessist. Infopäev salvestati ning huvilistel on võimalik materjaliga tutvuda SIIN.

AS Eesti Raudtee tänab kõiki osalejaid ja ootab tulevikus koostöö tegemist.

Kuna mainitud hange on väga suuremahuline, võivad pakkujad soovida esitada ühispakkumust, või muul moel teha koostööd või tugineda üksteise kompetentsidele. Selleks, et teha koostööpartnerite leidmist lihtsamaks, on AS Eesti Raudtee loonud koostöö platvormi. Platvorm koos juhendiga on leitav SIIT.