Tänavu on Euroopas raudteeaasta. Sel aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all raudteetransport kui säästva, aruka ja ohutu transpordiliik. Seetõttu soovivad EL riigid kasvatada inimeste ja ettevõtjate teadlikkust raudteetranspordi eelistest, et ühiste pingutustega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Raudteeaastal otsustasid Eesti raudtee ettevõtted ühendada jõud ning luua fondi, et toetada õpilaste, noorte, raudtee fännide ning kõikide huvigruppide võimalikke raudteealaseid tegevusi. Eelkõige saavad fondist tuge projektid, mis annavad inimestele põhjalikuma arusaama raudtee rollist, tulevikusuundadest ning toovad esile raudtee eeliseid teiste transpordivahendite ees.

Raudtee ja rongid seostuvad tihtipeale millegi jäigaga ja raudsega. Samas on meil kõigil häid ja sooje elamusi rongireisimisest, mida tahame fondi toel tuua esile. Sel sügisel toimub loomekonkurss, kus jagame välja parimatele stipendiume – olgu see pilt, luuletus, video või laul. Ideid saab esitada siit: https://ole.ee/raudteeaasta/ 

Fondi loomiseks tulid kokku AS Eesti Raudtee, AS Operail, Edelaraudtee AS, AS GoRail, OÜ Rail Baltic Estonia, Operation Lifesaver Estonia MTÜ ning Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

196853462 524265555620021 1508798032953434740 n