Eesti Raudtee koostöös Jõhvi vallavalitsusega algatas hanke kergliiklustunneli ja juurdepääsuteede rajamiseks Jõhvi linna territooriumile. Hanketingimuste alusel rajatakse tunnel raudtee alla Malmi tänava ja Narva maantee ühendamiseks.

Hetkel puudub antud piirkonnas nõuetele vastav ületuskoht ning raudteed ületatakse ebaseaduslikult. „Selline olukord on piiratud nähtavuse tõttu ülimalt ohtlik, kuna raudteed ületatakse üsna intensiivselt. Arvestades samuti lähiaastate perspektiivi tõsta reisirongide liikumiskiirusi, on tunneli rajamine sellesse piirkonda ainuõige variant,“ ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Vastavalt kokkuleppele Jõhvi vallavalitsusega tehakse töö kahe osapoole koostöös. Kuna hetkel antud ületuskohani kergliiklusteede võrgustikku ei olnud, ei saanud rajada ka tunnelit raudtee alla eraldiseisvana. Projektis osalevate poolte vahel jagati ära, et Eesti Raudtee rajab tunneli ja Jõhvi toetab omalt poolt kergliiklusteede arenguga.

“Meil on hea koostöö Eesti Raudteega ning me loodame, et Jõhvi jääb ka edaspidi oluliseks raudteesõlmeks. Edukad projektid, mida vallavõim ja raudtee-ettevõte on koostöös arendanud, toovad kasu kõigile piirkonna elanikele. Jõhvi on ja jääb Ida-Eesti regionaalkeskuseks,” kommenteeris Jõhvi vallavalitsuse vallavanem Maris Toomel. 

Tööd algavad peale eduka hankemenetluse lõppu ja valmivad järgmise aasta keskpaigas.