Juuli lõpus külastasid Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann ja kommertsosakonna juhataja Arthur Raichmann Kasahstani, kus kohtuti sealsete kolleegidega. Kohtumine toimus Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis ning vastuvõtjaks oli Kasahstani Raudtee ning nendele lisaks kohtuti kontserni mitmete struktuuriüksuste juhtide ja Kasahstani Raudtee esindajatega Hiinast, Turkmenistanist ja Iraanist. Välisreisil õnnestus Eesti Raudtee juhatuse esimehel kohtuda ka Kasahstani peaministri Askar Maminiga.

Kohtumisel käsitleti teemadena võimalusi Skandinaavia ja Aasia riikide vaheliste veokoridoride loomiseks ning vahetati üldinfot. „Hea meel on tõdeda, et vaatamata pandeemia käigus kehtestatud piirangutele, õnnestus siiski silmast-silma kohtuda praeguse peaministriga, kellega varasemalt on meil olnud kokkupuude raudtee valdkonnas. Isiklikud kontaktid ja otsesuhtlus on meie töös kohati asendamatud ning loodame, et antud visiit aitab tugevdada meie koostööd veokoridoride arendamisel,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

Kahepäevase juuli lõpus toimunud visiidi tulemusena toimus ligi kümmekond kohtumist ning kokku lepiti mitmeid jätkutegevusi. „Põhja-lõuna suunaliste raudtee kaubakoridoride loomisel on Kasahstan meie jaoks väga oluline partner. Samuti eeldab eduka tulemuse saavutamine kokkuleppeid nii Venemaa kui teiste Aasia raudteedega. Eesti Raudtee töötabki selle nimel, et koostöö erinevate veokoridoris osalejate vahel oleks võimalikult laiapõhjaline ning seetõttu ongi olulised kontaktid mitte ainult kitsalt raudteede, vaid ka riiklike institutsioonide vahel tervikuna,“ lisas Zimmermann.