Eesti Raudtee kuulutas välja ehitushanke Laagrisse ooteplatvormi ning jalgratta- ja jalakäijate tunneli rajamiseks. Tunneli ja platvormi rajamine on üks osa suuremast eesmärgist, milleks on Pääsküla ja Keila jaamade vahele teise peatee rajamine.

„Laagri peatuskoht ja ülekäik on kohalike poolt üsna intensiivse kasutusega, uue raja lisamine olemasolevale ülekäigule ei tulnud seetõttu ohutuse vaatest kõne allagi ning seetõttu otsustati tunneli ehitamise kasuks,“ ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Arvestades liiklejate hulka ja kasutusmugavust rajatakse olemasoleva ülekäigu asemele 5 meetri laiune tunnel. „Tunneli rajamisel on arvestatud kõikide liiklejagruppidega võrdselt, seal on eraldi rada jalgratturitele ja jalakäijatele,“ ütles Vjatkin. Tunnelist viivad juurdepääsud nii olemasolevale platvormile kui ka Pärnu maantee poole rajatavale uuele platvormile. Kuna peatuskohta saabuvad paljud inimesed jalgrattaga, kes soovivad edasi liikuda rongiga, siis rajatakse mõlemale poole raudteed eraldi katusealusega varustatud jalgrattaparklad. Autoga liiklejad saavad kasutada juba rajatud „reisi ja pargi“ parklat.

Ehitushanke pakkumiste esitamise tähtaeg on septembri keskpaigas. Eduka hankemenetluse järel soovib Eesti Raudtee koheselt sõlmida ehituslepingu ja alustada töödega. Kogu kompleks peaks valmima järgmise aasta suvel.

Teise peatee rajamisega seonduvalt on lähiajal töösse minemas ka Pääsküla jõe raudteesilla rekonstrueerimine ning Topi olemasoleva viadukti kõrvale uue viadukti rajamine. Raudteetööd uue raja ehituseks algavad samuti käesoleval sügisel. „Kõik need ehitustööd häirivad mingil määral nii jalakäijate kui autoliiklejate igapäevaseid liikumisteid, seetõttu palume juba ette vabandust ning loodame kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist ja erilist valvsust ehitustööde piirkonnas,“ lisas Vjatkin.

Eelmainitud tööd on seotud Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatud projektiga „Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere kapitaalremondi II etapp“.