Euroopa raudteeaastale pühendatud Connecting Europe Express rongi teekond 26 riigis sai stardi septembri alguses Lissabonist eesmärgiga tõsta ühiskonna teadlikkust raudtee transpordi eelistest ja keskkonnasõbralikkusest. 20. septembril jõuab Euroopa rong ka meile ning selle puhul korraldatakse üritusi erinevates raudteejaamades üle Eesti.

Rong on 20. septembril oma teekonnal avatud huvilistele nii Valgas, Tartus, Jõgeval, Tapal kui ka Balti jaamas ning selle peal saab näha raudteeaastale pühendatud näitust, mis kajastab erinevaid üle-euroopalisi projekte raudtee sektoris. Kui mujal Eestis toimuvates peatustes on ette nähtud tunniajased seisakud, kus saab tutvuda näitusega ja raudteeohutuse infot, siis Balti jaamas on ees ootamas Euroopa Komisjoni kliimatelk, Operation Lifesaver Estonia (OLE) ohutuse infopunkt ning paljud teised meeleolukad tegevused kogu perele.

„Üle riigipiiride sõitev reisirong on meil täna haruldus, mistõttu on raudteeaastale pühendatud enneolematult mastaapne rongisõit läbi Euroopa märgilise tähendusega ka Baltimaade jaoks. Rail Baltica tulek selle kümnendi lõpus muudab rahvusvahelise liinirongiliikluse ka meil tavapäraseks – nii nagu see on normaalne nähtus ka ülejäänud Euroopas,“ lausus Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg.

„Raudteeaasta rongi eesmärk on tuua avalikkuse tähelepanu asjaolule, et rongiga liiklemine on meie tulevik ‒ tegemist on kõige rohelisema transpordiviisiga ning kõik, kes me selles valdkonnas toimetame, teame, et järgnev kümnend saab olema ajalooline Eesti raudteesektori jaoks. Mitte kunagi pole nii palju sellesse investeeritud ja taolist kvaliteedihüpet alustatud kui praegu,“ ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

Rongi peatumiste ajad:

  • Valga kell 07.57-08.57
  • Tartu kell 09.55-11.18
  • Jõgeva kell 11.52-12.57
  • Tapa kell 13.55-14.55
  • Tallinn (Balti jaam) kell 15.53-18.36

Rongi sisenemiseks tuleb alates 18. eluaastast esitada koroonatõend nakkusohutuse tõendamiseks. Korraldajad paluvad kaasa võtta ka isikut tõendava dokumendi. Kui osaleda soovijal ei ole koroonatõendit, on võimalus teha kohapeal kiirtest. Selleks paluvad korraldajad aegsasti kohale tulla, sest testi tulemuse saamine võib aega võtta kuni 30 minutit.

Rongi Eestisse toomisele aitasid kaasa Eesti Raudtee, Rail Baltic Estonia, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia, Go Group, Elron, Operail, Euroopa Komisjon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

1. jaanuaril algas Euroopa raudteeaasta. Sel aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all raudteetransport kui säästva, aruka ja ohutu transpordiliik. 2021. aastal soovivad EL riigid tuua rohkem inimesi ja ettevõtjaid rööbastele, et ühiste pingutustega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.