Täna, 17. novembril korraldavad Eesti Raudtee, Lõuna Päästekeskus, Lõuna Prefektuur, Tartu Kiirabi, Elva Vallavalitsus, Operail ja paljud teised ametiasutused Elva Side tänava raudteeülesõidu piirkonnas õppuse „Elva ehmatus“, et harjutada tegutsemist raudteel toimunud suurõnnetuse korral.

Õppuse ettevalmistused algavad Side tänava raudteeülesõidu piirkonnas kell 8 hommikul. Kell 10.45 toimub stsenaariumi järgi raudteeõnnetus, mille tagajärgede lahendamist hakatakse õppuse käigus harjutama. Sealne raudtee ülesõit on seetõttu suletud ajavahemikus kell 9-14.30. Autoga liiklejatel palutakse sel ajal kasutada Elva linna Puiestee tänava Kalme raudteeülesõitu.

Koostöös erinevate partneritega mängitakse läbi päästemeeskondade tegutsemine kaubarongi ja kahe sõiduauto kokkupõrke puhul raudtee ülesõidukohas. „Oleme valinud õppuse tarbeks stsenaariumi, mis on täiesti realistlik ning põhineb raudteel juba toimunud õnnetusjuhtumitel. Tänase päeva eesmärk ongi harjutada erinevate ametkondade koostööd, et taolised juhtumid saaksid võimalikult kiiresti ja efektiivselt lahendatud,“ kommenteeris Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. Õppuse käigus harjutatakse kaubavagunitest lekke peatamist, samuti paljude traumahaigete käsitlemist ning vajadusel kohalike elanike evakueerimist. Selleks, et olukord oleks võimalikult reaalne, on sündmuste läbimängimiseks kaasatud Operaili kaubavedur ja meeskond. Sündmusel osalevad ka Eesti Raudtee tuletõrjerongi vagunid ning Keskkonnaamet, kes harjutab keskkonnareostuse vältimist.

Juba õppuse ettevalmistuse käigus korraldas Eesti Raudtee Tartu päästepiirkonna kõigile neljale vahetusele, sh ka Elva komandole, tsisternvagunite lekete sulgemise õppepäevad. Samuti korraldati raudteeõnnetustele reageerimiseks vajalikud õppepäevad ka kiirabile ja politseile.

„Selliste õppuste korraldamine erinevates Eesti paikades on olnud pikk traditsioon ning on tõestanud oma vajalikkust – eelkõige teevad erinevate osapooled endast kõik, et õnnetusi raudteel ei juhtuks, aga kui peaks juhtuma, siis oleme ühiselt valmis kiiresti olukordi lahendama,“ lisas Kupper.