Veebruaris alustati ehitustöödega Tartu jaama platvormi piirkonnas, mille eesmärgiks on teedevahelisele platvormile juurdepääsu parendamine. 

„Täna kasutavad vaegliiklejad teedevahelisele platvormile jõudmiseks trepi küljes olevat invalifti, mis on kahjuks alatasa rikkis ning ei suuda teenindada mitut inimest korraga,“ ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Välja töötatud lahendus parandab juurdepääsu kõikidele liiklejagruppidele samaaegselt. „Ehituse käigus likvideeritakse platvormile minev trepp ja selle asemele rajatakse platvormile liikumiseks lai kaldtee, mida saavad samaaegselt kasutada kõik liiklejad,“ ütles Vjatkin. Seetõttu nihkub platvormi praegune asukoht mõnevõrra Tallinna suunal ning rongid ei peatu enam vahetult paviljonide ääres, kus on liikumiseks üsna kitsad olud. Lisaks rajatakse täiendav ülekäik platvormi Tallinna poolsesse otsa, mis loob otsetee autoparklasse liikumiseks ilma tunnelit kasutamata.

Ehituse perioodiks rajatakse reisijate teenindamiseks ajutine platvorm, lisaks rajatakse ajutine juurdepääs vaegliiklejatele, sest tunnelist platvormile jõudmiseks saab kasutada ainult treppi. Ehituse perioodiks paigaldatakse suunavad viidad ning infotahvlid. Palume reisijatel olla tähelepanelikud ning mõistvat suhtumist ehitusaegsetesse piirangutesse.

Tartu vaksalis töid teostava Leonhard Weiss OÜ ehituslepingu maksumuseks on 1,57 miljonit eurot ning uus platvorm planeeritakse kasutusele võtta käesoleva aasta neljandas kvartalis.