Avaldati Eesti Raudtee põhjalik 2021. aastat käsitlev Aastaraamat. Avaldatud raamat on ülevaatlik, sest peale majandusaasta aruande koondab endas kõik jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, keskkonnamõjude hindamise ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruanded ning raamatupidamise aastaaruande. Aastaraamat on nüüd kõigile huvilistele avalik ka Eesti Raudtee kodulehel majandustulemuste all. Põnevat tutvumist!