AS Eesti Raudtee kuulutas välja hanke Aegviidu-Tapa rööbastee rekonstrueerimiseks eesmärgiga suurendada reisirongide sõidukiirusi Tallinn – Tartu liinil järk-järgult kuni 160 km/h.

„Sellel lõigul on kasutusel veel puitliiprid, mis on aja jooksul muutunud üsna defektseks ja ei võimalda kiiruste tõusu, seetõttu vajavad need täielikku väljavahetamist. Samuti vahetatakse töö käigus välja ka ülejäänud taristu elemendid – rööpad ja ballast, tugevdatakse muldkeha, rekonstrueeritakse sillad-truubid ning ülesõidud ja -käigud, rajatakse uued veeviimarid,“ kommenteeris planeeritud töid Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Kuna kiiruste tõstmine eeldab laugemaid kõveraid, kuulub sama hanke koosseisu ka kahe kõvera õgvendamine koos uue muldkeha ehituse ja rööbastee paigaldusega. Seoses õgvendustöödega muutub ka ühe platvormi asukoht, mille rajamine on tööde koosseisus.

Lähiaastate investeeringute plaanides on kiiruste tõstmiseks ette nähtud veel järgnevad tööd: Tallinn – Tartu liini elektrifitseerimine, kõverate õgvendamine, liiklusjuhtimissüsteemide uuendamine ning ülesõitudele ja -käikudele ohutusvarustuse paigaldamine.

Aegviidu-Tapa hankele oodatakse pakkumisi 6. juuniks ning töödega soovitakse alustada selle aasta juulikuus. Lepingut planeeritakse rahastada Euroopa Ühtekuuluvusfondi 2021-2027 perioodi vahenditest.