Pääsküla jaamas ning Pääsküla – Tallinn Balti jaama raudteelõigul toimub hetkel raudteeliikluse turvanguseadmete tehniline ümberseadistamine. Paralleelselt jätkub ka teise rööbastee ehitus Pääsküla ja Keila jaamade vahelisel lõigul, mis loob tulevikus võimaluse suurendada reisijaid teenindavate rongide arvu Keila – Tallinna liinil. Seoses Pääsküla jaamas tehtavate suuremahuliste ehitustöödega pikeneb augustis kehtima hakanud vähendatud reisirongide sõiduplaan kuni 25. septembrini. Palume olla tähelepanelikud ja jälgida rongiliikluse graafikute infot Elronilt.

„Tööde pikenemise põhjuseks on Ukraina sõjast tingitud materjalide tarneraskused, millele omakorda lisab keerukust erinevate tööde üksteisest sõltuvus. Uue liiklusjuhtimissüsteemi puhul on ka oluline, et süsteemi töökindlus saaks põhjalikult kontrollitud, et tagada sujuv ja ohutu rongiliiklus,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.

Alates 26. septembrist taastub liiklusgraafik Pääsküla jaamast Tallinnasse. Siiski peaksid rongiga reisijad valmis olema selleks, et ehitustööd kestavad kuni detsembrikuuni ning ajutisi liikluse katkestusi on veel ette näha. Kõige värskem info liiklusgraafiku muudatustest on leitav Elroni kodulehel www.elron.ee. Eesti Raudtee vabandab ehitustöödest tingitud võimalike ebamugavuste pärast!

Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise ning raudtee rekonstrueerimise tulemusena valmib kogu Lääne-Harju piirkonna liikluse juhtimiseks uus ja kaasaegne raudteetaristu. AS Eesti Raudtee suurendab seeläbi raudtee läbilaskevõimet, tõstab liiklusjuhtimise ja muude tehnosüsteemide toimepidevust, ohutuse ja turvalisuse taset.