10,05 kilomeetrise Haapsalu‒Saunja lõigu töövõtjaks on Proxion Estonia OÜ ja Proxion Plan Oy. Projekteerimislepingu maksumus on pea 398 000 eurot ning projekti valmimine on planeeritud 2023. aasta novembrisse.

„Raudteelõigu projekteerimistööd hõlmavad muldkeha, rööbastee, raudteeületuste, parklate ja nende juurdepääsude, rajatiste ja ooteplatvormide, piirdeaedade ning vajalike keskkonnaleevendusmeetmete projekteerimist. Töömahtu kuuluvad ka Haapsalu Raudtee- ja sidemuuseumi ala projekteerimistööd,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Tööde esimeses etapis teostatakse projekteerimiseks vajalikud uuringud ning koostatakse projektlahenduse eskiis, mis saab olema aluseks põhiprojekti koostamisel. Haapsalu/Rohuküla raudtee ehitus on tänase seisuga küll ootele pandud, kuid projekteerimistega minnakse edasi. Sel aastal on veel plaanis välja kuulutada Haapsalu‒Rohuküla projekteerimishange.