AS Eesti Raudtee võõrustab 6.-7. septembrini raudteede tariifikokkuleppega ühinenud 1520 rööpmelaiusega riikidevahelist ekspertide gruppi, mille eesistujaks on hetkel Ukraina Raudtee.

 „Iga-aastase konverentsi eesmärk on käsitleda erinevate riikide raudtee-ettevõtete ettepanekuid järgmise aasta rahvusvaheliste raudtee kasutustasude kommertstingimuste kohta. Ettepanek konverentsi eksperte võõrustada tuli meile Ukraina poolt, kuna hetkel nad seda ise teha ei saa. Meil on hea meel aidata neid selle läbi viimisel,“ kommenteeris Eesti Raudtee rahvusvaheliste suhete ja kommertsteenistuse juht Erkki Veismann.

Kohtumisel Tallinnas osalevad Aserbaidžaani, Gruusia, Kasahstani, Kirgiisi, Läti, Usbekistani, Türkmenistani ja Ukraina raudtee ettevõtete esindajad.