Uuenduskuuri läbivad Kitseküla, Lilleküla, Tondi, Järve, Nõmme ja Rahumäe peatuskohtade ooteplatvormid.

Remonditöödega viime platvormid vastavusse puuetega inimeste vajadustele. Remonditööd hõlmavad endas platvormide kivisillutise, varikatuse ja valgustite vahetust, erinevate piirete lisamist ja värvitöid. Infostendide klaasid puhastatakse ja antakse värskendatud välimus. Keskkonnahoiuks ja eelsorteeritud prügi kogumiseks paigaldatakse kolmeosalised prügikastid.

Tööde tähtajaks on 2023. aasta kevad.