Eesti üks suuremaid raudteejaamu – Tartu sai täna uuendatud platvormi ja renoveeritud tunneli, mis pakub nii lapsevankri, ratastooli kui ka rataste-kelkudega liikujatele mugavamat teekonda rongist jaama. 

„Tartu raudteejaam on kogu Eesti mõttes oluline kokkusaamispunkt – rongiga sõidavad siia tudengid Tallinnast ja mujalt maakondadest, inimesed käivad tööl ja jõuavad rongiga turvaliselt koju. Aastas sõidab Tartust läbi pea miljon reisijat ja platvormi kaasajastamine aitab ka suuremal hulgal inimestel kiiremini linna ja rongile jõuda,“ ütles AS Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann.

Tööde käigus ehitati senisest laiem galeriiga kaldtee, mida saavad samaaegselt kasutada kõik liiklejad. Uue teedevahelise platvormi asukoht nihkus veidi Tallinna suunas ja nii on reisijatel võimalik mugavalt rongilt perroonile liikuda. Lisaks rajati täiendav ülekäik platvormi Tallinna poolsesse otsa, mille kaudu saavad reisijad liikuda autoparklasse otse ilma tunnelit kasutamata.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on raudteejaam koos oma ooteplatvormidega väga oluline värav Tartusse. „Linna saabumine ja siit rongile minek peab olema mugav, meeldiv ja loomulikult kergesti ligipääsetav kõikide jaoks. Ooteplatvormide uuendusega sai lahendatud üks oluline murekoht Tartus ja mul on väga hea meel, et tänapäevastele nõuetele vastavate kaldteede ehitusel arvestati tundlikult ka meie ajaloolise vaksalihoone puitarhitektuuri ning üldmuljet,“ ütles Klaas.

Uue platvormi lahenduses on arvestatud vana platvormi varikatuse, väljapääsu galeriide ja jaamahoone arhitektuurse lahendusega koostöös muinsuskaitse spetsialistidega. Zimmermanni sõnul on platvormi uuendamisel olnud oluline koostöö mitmete osapoolte ja Tartu linnaga. „Kuna Tartu raudteejaam on muinsuskaitse all, oleme säilitanud ajastutruuduse, kuid loonud sellele tänapäevase kvaliteedi,“ ütles ta. 

Ehitustöödega alustati tänavu veebruaris. Tartu vaksalis oli töövõtjaks Leonhard Weiss OÜ ning ehituslepingu maksumuseks oli 1,57 miljonit eurot.