Rekonstrueerimistöödega vahetatakse jaamatee amortiseerunud puitsõrestik raudbetoonsõrestiku vastu.
Samuti ehitatakse käiguteed ja taastatakse jaamades asuvad raudteeülekäigukohad. Riisipere jaama paigaldatakse tiibväravaga piirdeaed. Pakkumusi saab esitada 8. veebruarini ja hankeleping sõlmitakse 2023. aasta 29. novembrini.