Neljapäeval, 12. jaanuaril kohtusid kolme Balti riigi raudteede juhid Riias.

Arutati mitmeid olulisi ELi algatusi raudteesektoris, mis mõjutavad oluliselt raudteevõrkude arengut tulevikus, sealhulgas olulist küsimust, mis puudutab võimalikku üleminekut standardsele rööpmelaiusele kõigis ELi liikmesriikides. Samuti räägiti plaanist kaasata Balti raudteed teise kaubaveokoridorisse, mis ühendaks Põhja-Euroopa Musta mere ja Egeuse merega. Oluline kohtumise päevakorrapunkt oli üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) edusammud võrgustiku arendamisel ja liikuvuse edendamise projektides Balti riikides.

"Eesti Raudteel oli hea meel osaleda sellel kohtumisel meie naaberraudtee-ettevõtetega, et arutada tulevikku ja koostöövõimalusi. Tunneme, et meie ühine ajalugu pakub meile võimalusi teha koostööd, et muuta raudteetranspordi valdkond meie riikides veelgi olulisemaks," kommenteeris Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann.

Kohtumisel arutati ka mitmesuguseid koostööküsimusi ja lisaks projekti "Amber Train" edenemist.

KAidoRiiaBraudteed 1