Eelmise aasta sügisel alustas Eesti Raudtee rahvusvahelist hanget, mille eesmärk oli leida partner Aegviidu  ̶  Tapa  ̶  Tartu suunalise raudtee kontaktvõrgu ja veoalajaamade projekteerimiseks, ehitamiseks ning hilisemaks hooldamiseks.

“Huvi hanke vastu oli suur, kuna hanke maht ehitada ca 180 km uut kontaktvõrku ja kolm uut veoalajaama on Euroopa mastaabis arvestatava suurusega projekt,” kommenteeris AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juhataja Andrus Alas.

Hanke tulemusena sõlmib Eesti Raudtee lepingud ühispakkujatega GRK Suomi OY ja GRK Eesti AS. Lepingute järgi tuleb töövõtjal ehitada uus kontaktvõrk valmis 2024. aasta lõpuks ning tööde lõpetamise hetkest alates uut kontaktvõrku järgneva viie aasta vältel ka hooldada. Tegemist on Eesti Raudtee viimaste aastakümnete mahukaima hankega, kuna sõlmitavate lepingute maksumus käibemaksuta on kokku ligi 80 miljonit eurot. 

“Järgmise etapina on ettevalmistamisel sarnane hange Lagedi  ̶  Aegviidu raudteelõigule, kus olemasolev kontaktvõrk tuleb välja vahetada täies ulatuses, kuna see on eluea ületanud, “ lisas Alas.

Oleme ehitanud Eesti suurimaid taristuprojekte, aga antud leping on meie suurim töövõtt Eestis. GRK omab tööde teostamiseks vajalikke erioskusi, -teadmisi ja -seadmeid, samuti teostab GRK Soomes raudteedel hooldustöid. Meil on hea meel olla töövõtjaks Eesti raudteevõrgu kaasajastamisel,“ kommenteeris GRK Eesti AS tegevjuht Priit Paabo.

Aegviidu  ̶  Tapa  ̶  Tartu ja Lagedi  ̶  Aegviidu kontaktvõrgu tööd on osad suuremast elektrifitseerimise projektist, mille käigus varustatakse valdav osa Eesti raudteest kontaktvõrguga. Projekti eesmärk on vähendada transpordisektoris fossiilsete kütuste kasutamist ning vähendada läbi selle transpordisektori mõju kliimale. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.