Eesti Raudtee sõlmis lepingu Reaalprojekt OÜ-ga Haapsalu–Rohuküla vahelise 7,4 km pikkuse raudteelõigu projekteerimiseks. Lepingu maksumuseks on pea 344 tuhat eurot.

 „Projekteerimistööd hõlmavad muldkeha, rööbastee, Rohuküla ooteplatvormi ja parkla ning sellega seotud taristu, ühendusteede, ülesõitude ja -käikude, piirdeaedade ning vajalike rajatiste ja keskkonnaleevendusmeetmete projekteerimist,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Lepingu raames projekteeritakse Haapsalu linna ka täiesti uus tänava lõik, mis hakkab omavahel ühendama Kiltsi teed ja Ungru teed, sh projekteeritakse ka uus sild üle Jaamaoja. 

Haapsalu–Rohuküla lõigu projekt koos ehitusloaga valmib 2024. aasta veebruaris. 

Möödunud aastal valmisid Turba–Risti vahelise lõigu põhiprojektid, millele on väljastatud ka ehitusload. Risti–Haapsalu vahelise lõigu põhiprojektid valmivad aga juba käesoleval aastal. 2024. aasta esimeses kvartalis on olemas kõik Turba–Haapsalu–Rohuküla lõikude projektid ja ehitusload. Edasine raudtee ehitus sõltub Vabariigi Valitsuse otsustest ja finantseerimisvahenditest.