AS Eesti Raudtee sõlmis GoTrack OÜ-ga lepingu maksumusega veidi üle 2 miljoni euro Riisipere–Vasalemma jaamavahe ning Riisipere jaama ning Vasalemma jaama 3. tee kapitaalremondi teostamiseks.

„Nimetatud lõigul on hetkel veel kasutusel vana tüüpi betoonliiprid, kinnitused ning rööpad, millede hooldus ja korrashoid on üsna töömahukas ja kulukas. Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse jaamavahe lõigul 7 km ulatuses rööpaid ja liipreid uute vastu ning uuendatakse ka lõigule jääv Laitse raudteeülesõidukoht,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Jaamavahelisel lõigul ülesvõetavad rööpad ja liiprid taaskasutatakse jaamades, kus amortiseerunud puitsõrestik asendatakse üles võetud raudbetoonsõrestiku vastu. Jaamades ehitatakse välja ka käiguteed, täiendavad juhtratastega eriveeremi pealesõidukohad ja rekonstrueeritakse jaamades asuvad raudteeülekäigukohad. Riisipere jaama paigaldatakse tööde käigus ka piirdeaed, et suurendada raudteeohutust.