Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) indeksi kvaliteedimärgise said tänavu 49 ettevõtet ja organisatsiooni, kelle tegevus on silmapaistev keskkonna, sotsiaalse ja hea juhtimistava (ehk ESG) mõõtmes. Suur au on teatada, et ka meie Eesti Raudtee tegevust on positiivselt märgatud ja premeeritud. 

Märgise saamise aluseks on VEFi indeks – tööriist, mille abil saab oma tegevuse mõju ühiskonnale analüüsida mistahes valdkonna või omandivormiga organisatsioon. Indeksi osalejad täidavad põhjaliku ankeedi, misjärel hindab ESG valdkonna ekspertidest koosnev töörühm organisatsiooni antud vastuseid ja nende põhjendusi, lisaks küsitakse infot ka riigiametiteltVastavalt saadud punktisummale võib ettevõte saada kuld-, hõbe- või pronkstaseme märgise. “Selle aasta kõige kõrgemad keskmised tulemused olid valitsemise (G) valdkonnas, seejärel sotsiaalses mõõtmes (S) ning kõige enam arenguruumi ja väljakutseid ettevõtetele on keskkonna- ja kliimavaldkonnas (E),” sõnas Lipu. 

VEFi juhatuse liikme Liina Kanteri sõnul on vastutustundliku ettevõtja märgisest saanud tunnus, mille järgi tuntakse samu väärtuseid kandvaid ettevõtjaid ja organisatsioone ära. “Kuna vastutustundlik juhtimine on saamas uueks normiks, arenevad ka abiinstrumendid muutuste suunamiseks ja mõõtmiseks ning peame seda indeksi arendamisel samuti silmas, ” ütles Kanter. “Kõige olulisem muutuste vedaja on aga püüdlus oma tegevustes paremaks ja jätkusuutlikumaks saada. See on oluline panus üldisesse ettevõtluskeskkonna arengusse. Majandusareng ja -kasv saab üha rohkem olema seotud keskkonnakaitsega ja ühiskondliku vastutusega”.