AS Eesti Raudtee sõlmis töövõtulepingu Tapa–Kaarepere lõigu raudtee kapitaalremonditööde ja kõverate õgvenduste ehituseks. Töövõtu partneriks on OÜ GoTrack ja lepinguliseks maksumuseks on 16,7 miljonit eurot. Töid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 

„Lepingu raames teostatakse rööbastee õgvendusi 14 km ulatuses, mille peamiseks eesmärgiks on raudtee geomeetria viimine vastavusse kiirusega 160 km/h. Samuti asendatakse jaamades tööde käigus peatee pöörangud, mis aitavad seoses suurenevate kiirustega tagada sujuva ja ohutu rongiliikluse,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Tööde käigus parandatakse mitmel jaamateel ka kõrvalteede seisukorda selleks, et reisirongide ristumiste puhul oleks tagatud sujuv ja kiire möödasõit. Seoses kõverate ümberehitusega rekonstrueeritakse kaasnevalt 15 silda ning truupi ja 3 ülesõidukohta.

Ehitustööd algavad juba sel aastal ning neid teostatakse ka 2024. aastal. Tööd toovad paratamatult endaga kaasa ka reisirongiliikluse katkestusi, millest teavitatakse eelnevalt ette.

Paralleelselt viib Eesti Raudtee ellu ka Tallinn–Tapa–Tartu liini elektrifitseerimise ja liiklusjuhtimissüsteemide moderniseerimise, mis ühise kompleksina võimaldavad tõsta reisirongide kiiruseks 160 km/h.