AS Eesti Raudtee avaldas hanke, mille tulemusena on plaanis täielikult uuendada raudtee kontaktvõrk Lagedi jaamast Aegviidu jaamani. Lagedi ja Aegviidu jaamade kontaktvõrgu ümberehituse projekt on üks osa suuremast raudtee elektrifitseerimise projektist, mille käigus laiendatakse elektriraudteed olulisel määral ja mis on rongiliikluse kiiruste tõstmise üheks oluliseks eelduseks.

„Praegune kontaktvõrk ei vasta raudtee elektrifitseerimise projekti nõutele, kuna on ehitatud 70-ndatel ja 80-ndatel aastatel. Tegemist on küll toimiva, kuid üha enam hooldamist ning remonti vajava taristu osaga. Vana kontaktvõrgu piirkonnas võivad elektrirongid liikuda maksimaalselt vaid 120 km/h, kuid uues võrgus on rongidele lubatud kiirus 160 km/h,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juht Andrus Alas.

Pakkumisi antud hankele oodatakse kuni 16. oktoobrini ning peale edukat hankemenetlust alustatakse koheselt juba projekteerimis- ja ehitustöödega.

Selle aasta alguses sõlmis Eesti Raudtee kontaktvõrgu ehitamise lepingu GRK Suomi Oy ja GRK Eesti AS-iga Aegviidu–Tapa–Tartu lõigule. Selle lepingu raames on kontaktvõrgu ehitustööd Aegviidu–Tapa lõigus käimas ja peagi algavad tööd ka Tapa–Nõmmküla lõigus. Tartuni valmib kontaktvõrk järgmise aasta lõpus.

Aegviidu ̶ Tapa ̶ Tartu ja Lagedi ̶ Aegviidu kontaktvõrgu tööd on osad suuremast elektrifitseerimise projektist, mille käigus varustatakse valdav osa Eesti raudteest kontaktvõrguga. Projekti eesmärk on vähendada transpordisektoris fossiilsete kütuste kasutamist ning vähendada läbi selle transpordisektori mõju kliimale. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.