Reisijate tagasisidele tuginedes on Eesti Raudtee alustanud esimeste ootekodade paigaldusega olemasolevatele ooteplatvormidele.

 „Oleme saanud tagasisidet, et ooteplatvormide disain ei võimalda hästi varjuda tuule ja vihma eest. Seega töötasime koos arhitektidega välja lahenduse, mis sobitub nii disaini kui ka ehituslikult poolelt olemasolevate varikatustega ning alustame varsti nende katsetamisega,“ kinnitas Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.  

Käesoleval hetkel on käsil Tallinnas Hiiu ja Pääsküla piirkonna ooteplatvormide rekonstrueerimine, seetõttu paigaldatakse esimesed 7 varikatust just sinna. Lähiaastatel on Eesti Raudteel plaanis rekonstrueerida veel ooteplatvorme ning nende käigus paigaldatakse ka ootekojad. Samuti ehitatakse ootekoda ka koheselt uutele rajatavatele platvormidele. Nii näiteks rajati kõverate õgvenduse tõttu Nelijärvele uus platvorm, mis varustatakse ka lähiajal ootekojaga.