Vastavalt ainuaktsionäri otsusele 01.11.2023 muudeti AS Eesti Raudtee nõukogu kolmeliikmeliseks. Volituste lõppemise tõttu kutsuti nõukogust tagasi Sven Pertens ja Carri Ginter. Sama otsusega pikendati Rene Vareki ja Indrek Laineveeri volitusi AS Eesti Raudtee nõukogu liikmetena kuni 14.05.2026 ning kolmanda liikmena jätkab Kaupo Raag. Lähiajal nimetatakse üldkoosoleku poolt ka nõukogu esimees.