Üldkoosoleku otsusega muudeti AS Eesti Raudtee nõukogu koosseisu – alates 14.11.2023 on uus nõukogu koosseis järgmine: nõukogu esimeheks valiti Rene Varek ning liikmeteks on Indrek Laineveer, Hannes Luts, Kaupo Raag ja Anvar Salomets.