Eesti Raudtee töövõtjad toimetavad aktiivselt Tallinna ja Tartu vahelisel raudteelõigul, et järgmisel aastal tõsta sealsete rongide liikumiskiirust kuni 160 km/h. Selleks elektrifitseeritakse, õgvendatakse ja uuendatakse raudteed ning moderniseeritakse liiklusjuhtimissüsteeme, samuti lisatakse ohutusvarustust ülesõidukohtadele tõkkepuude ja fooride näol. Viimase tarbeks on AS-il Eesti Raudtee 14,6 miljoni euro väärtuses leping Hispaania ettevõttega Ingeniería y Control Ferroviario (ICF). Koostöös moderniseeritakse lepingu mahus Eesti Raudtee taristu 110 raudteeülesõidukoha automaatikaseadmed. Hetkel ongi need tööd jõudnud Tiksoja ülesõidukohani, kus on välja ehitatud Eesti esimene nelja tõkkepuuga lahendus, mis pandi tööle eile õhtul.

Tiksoja raudteeülesõidukohal paigaldati uus automaatne foorisüsteem, rongide lähenemise tuvastavad rattapaariloendurid ning neli tõkkepuud. Sellise lahenduse maksumus on ühe ülesõidukoha puhul ligikaudu 180 000 eurot. „Tulevikus hakkavad rongid Tartu ja Narva suunal sõitma kiirusega kuni 160 km/h ning seoses sellega peavad raudteeületuskohad olema rongide lähenemisel suletud nii autodele kui ka jalakäijatele. Sellest lähtudes paigaldame vastavalt ohuhinnangutele teatud raudteeülesõidukohtadele ka kogu maantee laiuses autoliiklust tõkestavad neli tõkkepuud ehk siis kaks sissesõidu tõkkepuud ja kaks väljasõidu tõkkepuud. See on täiesti uudne lahendus, mis aitab kaasa raudteeohutuse tõstmisele,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.

Tema sõnul on kiiruste tõusmisel ja raudteeohutuse tagamisel oluline roll ka autojuhtidel. „Kahjuks on meil iga aasta arvukalt tõkkepuude maha sõitmisi hooletute sõidukijuhtide poolt: 2022. aastal sõideti autojuhtide poolt maha 86 tõkkepuud ning 2023. aastal 60 tõkkepuud. Samuti oleme näinud, kuidas mõned autojuhid üritavad tõkkepuude vahelt läbi lipsata, uue lahenduse puhul pole see aga võimalik ilma turvavarustust kahjustamata. Siiski on autojuhtidel oluline ka teada seda, et väljasõidu tõkkepuul on rakendatud viivitusaeg, et vältida autode lõksu jäämist ülesõidukohal,“ lisas Aettik. Ülesõidukohale, nagu ka tavaristmikule, tohib välja sõita üksnes juhul, kui sealt on võimalik peatumata edasi sõita. Rööbasteele seisma jäämine on keelatud, kuid kui see siiski juhtub ja väljuva suuna tõkkepuu sulgub, tuleb ohu korral tõsiste kahjude vältimiseks siiski sellest läbi sõita.

Eelmisel aastal jõustunud kliimaministeeriumi määrus sätestas, et suurema liiklussageduse ja kiiremate rongidega raudteeülesõidukohtadele tuleb paigaldada täistõkkepuud ning osad ehitada ka eritasandilisteks. Nelja tõkkepuu lahendus on Raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 4 nõue, kui rongide kiirus ületab taristul 141 km/h. Kokku paigaldatakse nelja tõkkepuuga lahendus 15-le raudteeülesõidukohale. Neist 5 tulevad Tallinn–Tapa liinile, 5 Tapa–Tartu liinile ja 5 Tapa–Narva liinile.

NB! Kahjuks on ülesõidu tehnoloogia käima panemisel ilmnenud ka tehnilisi probleeme, mida me koostöös ICF-ga hetkel lahendame! Palume antud piirkonnas liikuvatelt sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu uue lahenduse testimise perioodil!