Kaitseminister Hanno Pevkuri käskkirja alusel anti Eesti Raudteele pronkstaseme tunnustus silmapaistva panuse eest riigikaitsesse. 

Tunnustus „Riigikaitsjate toetaja“ on mõeldud eeskujulikele ettevõtetele, tööandjatele ja asutustele, kes toetavad reservväelaste osalemist õppekogunemistel või riigikaitsjaid muul viisil, panustades seeläbi Eesti riigikaitsesse laiemalt ning olles eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. “Riigikaitsjate toetaja” tunnustus on ametlik kaitseministeeriumi teenetemärk, mis on välja toodud ministeeriumi põhimääruses

Eesti Raudtee on aidanud kaasa mitmetes riigikaitset arendavates projektides. Näiteks möödunud aasta sügisel panustasime suurõppuse “Ussisõnad” läbiviimisesse, kus kolme päeva jooksul toimus reservväelaste ja raudtee vahel sõjaolukorra läbimäng. 

Oleme osalenud koostöös Eesti Kaitseväega ka meie liitlaste vastuvõtmisel, kus liitlaste tehnikat tuuakse mööda raudteed Eestisse.

Meie koostööd Kaitseväega ilmestab ka ametlik koostöö kokkulepe, mille raames oleme alati valmis teineteist abistama.