AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee ehitushanke, millele oodatakse pakkumisi kuni 27.11.2018.a. Eduka pakkuja ülesandeks on koostada tööprojekt ning 2019. aasta sügiseks valmis ehitada raudtee muldkeha ülemine kiht, truubid-sillad, ülesõidud-ülekäigud ning raudtee pealisehitus. Kuna tegemist on uue raudtee ehitamisega, tuleb edukal pakkujal läbi viia ka EL vastavushindamine.

„Eile õhtul läks üles viimane hange, mis on vajalik Riisipere-Turba raudtee taastamiseks. Oleme ilusasti ajagraafikus ning kui kõik hanked saavad endale taha lepingulised partnerid, peaks antud 6,5 kilomeetri pikkune raudteelõik valmima tuleva aasta novembriks,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee peaprojektijuht Urmas Leinfeld.

Riisipere-Turba raudtee ehitushange oli selle projekti hangete järjekorras viimane, mille hanketeade on nüüd avaldatud. Eelnevalt on AS Eesti Raudtee juba sõlminud töövõtulepingu Elektrizace železnic Praha-ga summas 2,1 miljoni eurot Riisipere uue veoalajaama projekteerimiseks-ehitamiseks, samuti on juba varasemalt avaldatud on hanketeated elektrirongide kontaktvõrgu ning Turba ooteplatvormi ja parkla ehitamiseks.

Valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks möödunud aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse maksumuseks on kavandatud ligikaudu kaheksa miljonit eurot.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]