Filtreeri
Aasta
Kõik
Kõik
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Uudised

Sorteeri:
Uuemad enne
Uuemad enne
Vanemad enne
Telli:
RSS
09. Mai. 2024

Eesti Raudtee üldkoosolek kinnitas 8. mail ettevõtte 2023 aastaraamatu

AS Eesti Raudtee 2023. majandusaasta aruanne koondab jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruandeid, tegevusaruannet ning raamatupidamise aastaaruannet. Selle eesmärk on olla ettevõtte tegevust puudutavates eri aspektides sidusrühmadele avatud. Aastaraamat on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse, samuti HÜTi nõuete ning globaalse (GRI) jätkusuutlikkuse aruandluse standarditega.

Loe edasi
07. Mai. 2024

Rohefoorum tõi kokku kestlikkuse eksperdid

Täna toimus Kruiisiterminalis Eesti suurimate transpordiettevõtete poolt korraldatud Rohefoorum, mis tõi kokku üle 160 oma ala eksperdi. Rail Baltic Estonia, Eesti Raudtee, Tallinna Lennujaama ja Tallinna Sadama eestvedamisel toimunud konverentsi avas Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets värskemate arengutega kliimaseaduses ning päeva jooksul keskenduti kestlikele transpordiühendustele keskkonna, majanduse ja inimeste vaatest.

Loe edasi
02. Mai. 2024

7. mail toimuv transpordisektori Rohefoorum toob fookusesse kestlikkuse

Eesti suurimate transpordiettevõtete korraldatav Rohefoorum uurib, millised on kestlikud transpordiühendused keskkonna, majanduse ja inimeste vaatest. Tallinna Lennujaama, Tallinna Sadama, Eesti Raudtee ja Rail Baltic Estonia eestvedamisel toimub Rohefoorum 7. mail algusega kell 10:00 Kruiisiterminalis.

Loe edasi
05. Aprill. 2024

AS Eesti Raudtee tegevuseeskirja kinnitamine

2. aprillil kinnitati juhatuse koosolekul uues sõnastuses AS Eesti Raudtee tegevuseeskiri.

Loe edasi
14. Märts. 2024

Tiksoja ülesõidukoht sai esimesena Eestis nelja tõkkepuuga lahenduse

Eesti Raudtee töövõtjad toimetavad aktiivselt Tallinna ja Tartu vahelisel raudteelõigul, et järgmisel aastal tõsta sealsete rongide liikumiskiirust kuni 160 km/h. Selleks elektrifitseeritakse, õgvendatakse ja uuendatakse raudteed ning moderniseeritakse liiklusjuhtimissüsteeme, samuti lisatakse ohutusvarustust ülesõidukohtadele tõkkepuude ja fooride näol. Viimase tarbeks on AS-il Eesti Raudtee 14,6 miljoni euro väärtuses leping Hispaania ettevõttega Ingeniería y Control Ferroviario (ICF). Koostöös moderniseeritakse lepingu mahus Eesti Raudtee taristu 110 raudteeülesõidukoha automaatikaseadmed. Hetkel ongi need tööd jõudnud Tiksoja ülesõidukohani, kus on välja ehitatud Eesti esimene nelja tõkkepuuga lahendus, mis pandi tööle eile õhtul.

Loe edasi
08. Märts. 2024

Eesti Raudtee sõlmis lepingu Lagedi ja Aegviidu jaamades kontaktvõrgu uuendamiseks

AS Eesti Raudtee avaldas eelmisel aastal hanke, mille tulemusena on plaanis täielikult uuendada raudtee kontaktvõrk Lagedi jaamast Aegviidu jaamani.

Loe edasi
23. Jaanuar. 2024

Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühing sõlmisid 2024. aastaks kollektiivlepingu

Eesti Raudteelaste ametiühing ja AS Eesti Raudtee kirjutasid täna alla kollektiivlepingule, milles sai kokku lepitud töötajatele mõeldud hüvedes – üle said vaadatud Eesti Raudtee töötajate töö- ja palgatingimused.

Loe edasi
17. Jaanuar. 2024

Eesti Raudteele väljastati ohutusluba

Ohutusluba kinnitab, et Eesti Raudtee ohutusjuhtimine, protsessid ja tegevused vastaksid kõikidele Euroopa Liidu direktiivide ja raudteeseaduse ning nende alusel antud õigusaktide nõuetele. Selleks, et üks ettevõtja saaks üldse raudtee-ettevõtjana tegutseda, peab tal olema tegevusluba ja ohutusluba.

Loe edasi
16. Jaanuar. 2024

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul 2023. aastal

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas 2023. aastal kokku pea 4,8 miljonit tonni, mida on eelmise aastaga võrreldes 39% vähem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul olid mineraalsed vedelkütused, puistekaubad ja põlevkivi.

Loe edasi
23. Detsember. 2023

Ettevaatusabinõuna vähendatakse reisirongide liikumiskiirusi ülesõidukohtadel

Reisirongide ja rööbastee turvangusüsteemide koostoime ohutuse kindlustamiseks kehtestatakse ajutised kiiruspiirangud Elroni diiselreisirongidele osadel Narva, Tartu ja Valga suuna ülesõidukohtadel.

Loe edasi
22. Detsember. 2023

Uuest aastast algavad ulatuslikud ehitustööd idasuunal, mis mõjutavad ka rongiliiklust

Eesti Raudtee ulatuslikud taristu rekonstrueerimistööd ja turvalisuse tagamiseks kehtestatud kiiruspiirangud hakkavad järgmisel aastal mõjutama rongiliikluse graafikut.

Loe edasi
23. November. 2023

Eesti Raudtee õpetab koostöös Nõmmega lapsi raudtee läheduses ohutumalt liikuma

Koostöös Nõmme linnaosaga alustas Eesti Raudtee Nõmme koolides raudteeohutuskoolitustega. 

Loe edasi
15. November. 2023

Valiti AS Eesti Raudtee nõukogu esimees ning lisati kaks uut liiget

Üldkoosoleku otsusega muudeti AS Eesti Raudtee nõukogu koosseisu – alates 14.11.2023 on uus nõukogu koosseis järgmine: nõukogu esimeheks valiti Rene Varek ning liikmeteks on Indrek Laineveer, Hannes Luts, Kaupo Raag ja Anvar Salomets. 

Loe edasi
02. November. 2023

AS Eesti Raudtee nõukogu koosseis muutus

Vastavalt ainuaktsionäri otsusele 01.11.2023 muudeti AS Eesti Raudtee nõukogu kolmeliikmeliseks. Volituste lõppemise tõttu kutsuti nõukogust tagasi Sven Pertens ja Carri Ginter. Sama otsusega pikendati Rene Vareki ja Indrek Laineveeri volitusi AS Eesti Raudtee nõukogu liikmetena kuni 14.05.2026 ning kolmanda liikmena jätkab Kaupo Raag. Lähiajal nimetatakse üldkoosoleku poolt ka nõukogu esimees. 

Loe edasi
27. September. 2023

Alustatakse ootekodade paigaldamisega Eesti Raudtee platvormidele

Reisijate tagasisidele tuginedes on Eesti Raudtee alustanud esimeste ootekodade paigaldusega olemasolevatele ooteplatvormidele.

Loe edasi
19. September. 2023

Kloogaranna raudteeülesõit suletakse ajutiselt ehitustöödeks

Eesti Raudtee töövõtja teeb ehitustöid sel nädalal, 21. ja 22. septembril Kloogaranna raudteeülesõidukohas, millega kaasneb ülesõidu sulgemine ja liikluse ümbersuunamine maanteel.

Loe edasi
01. September. 2023

Keila–Tallinna kiirrongide käivitamine toob läänesuunale täiendavad ohutusmeetmed

Seoses järgmisel nädalal alustavate Elroni Keila–Tallinna kiirrongidega, võtab AS Eesti Raudtee 4. septembrist läänesuuna liinidel kasutusele täiendavad ohutusmeetmed, et aidata rongile minejatel ja raudtee ületajatel harjuda rongidega, mis kõikides peatustes ei peatu. 

Loe edasi
29. August. 2023

Eesti Raudtee uuendab Lagedi ja Aegviidu jaamades kontaktvõrku ning loob sellega võimalused rongidele sõita kuni 160km/h

AS Eesti Raudtee avaldas hanke, mille tulemusena on plaanis täielikult uuendada raudtee kontaktvõrk Lagedi jaamast Aegviidu jaamani. Lagedi ja Aegviidu jaamade kontaktvõrgu ümberehituse projekt on üks osa suuremast raudtee elektrifitseerimise projektist, mille käigus laiendatakse elektriraudteed olulisel määral ja mis on rongiliikluse kiiruste tõstmise üheks oluliseks eelduseks.

Loe edasi
08. August. 2023

Algavad Tapa–Kaarepere lõigu raudteetööd, et tõsta tulevikus sealsed kiirused kuni 160 km/h

AS Eesti Raudtee sõlmis töövõtulepingu Tapa–Kaarepere lõigu raudtee kapitaalremonditööde ja kõverate õgvenduste ehituseks. Töövõtu partneriks on OÜ GoTrack ja lepinguliseks maksumuseks on 16,7 miljonit eurot. Töid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 

Loe edasi
01. Juuni. 2023

Eesti Raudteed tunnustati vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) indeksi kvaliteedimärgise said tänavu 49 ettevõtet ja organisatsiooni, kelle tegevus on silmapaistev keskkonna, sotsiaalse ja hea juhtimistava (ehk ESG) mõõtmes. Suur au on teatada, et ka meie Eesti Raudtee tegevust on positiivselt märgatud ja premeeritud. 

Loe edasi
16. Mai. 2023

Eesti Raudtee kuulutas välja riigihanke Tapa–Kaarepere kapitaalremonditööde ja õgvenduste ehituseks

Nii üleriigiline planeering kui mitmed transpordi arengukavad näevad ette, et tulevikus tuleb nii Tartu kui ka Narva suundadel reisirongide maksimaalset sõidukiirust suurendada kuni 160 km/h.

Loe edasi
10. Mai. 2023

Avaldati 2022. aastat käsitlev Eesti Raudtee aastaraamat

Avaldati Eesti Raudtee põhjalik 2022. aastat käsitlev aastaraamat. Avaldatud raamat on ülevaatlik, sest peale majandusaasta aruande koondab endas kõik jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, keskkonnamõjude hindamise ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruanded ning raamatupidamise aastaaruande. Aastaraamat on nüüd kõigile huvilistele avalik ka Eesti Raudtee kodulehel majandustulemuste all. Põnevat tutvumist!

Loe edasi
05. Mai. 2023

Transpordisektori Rohefoorum tõi kokku sektori rohepöörde eestvedajad

04. mail toimus Vanasadama kruiisiterminalis transpordisektori Rohefoorum, mis sel aastal keskendus jätkusuutlikule ehitusele ja arendusele. Päeva jooksul tehti nii ettekandeid ning toimusid ka kahekõne ja paneel, mis keskendusid sellele, kuidas saaksid Eesti väravad muutuda roheliseks ning olla eeskujuks ka teistele sektoritele. Sel aastal vedasid Rohefoorumit AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, AS Eesti Raudtee, OÜ Rail Baltic Estonia ja Rohetiiger.

Loe edasi
19. Aprill. 2023

Läänesuunal lõppevad remonditööd

Remonditööd Pääsküla ja Keila jaamavahes ning ülesõitudel lõpetatakse 23. aprillil.

Loe edasi
06. Aprill. 2023

Transpordisektori Rohefoorum tuleb taas

Möödunud aastal AS-i Tallinna Lennujaama poolt ellu kutsutud Rohefoorum toimub taas ning sel aastal on ettevõttega ühinenud lisaks Rohetiigrile ka AS Tallinna Sadam, AS Eesti Raudtee ja OÜ Rail Baltic Estonia. Transpordisektori Rohefoorum toimub juba 04. mail algusega kell 10:00 Vanasadama kruiisiterminalis.

Loe edasi
03. Aprill. 2023

Riisipere–Vasalemma raudteelõik läbib uuenduskuuri

AS Eesti Raudtee sõlmis GoTrack OÜ-ga lepingu maksumusega veidi üle 2 miljoni euro Riisipere–Vasalemma jaamavahe ning Riisipere jaama ning Vasalemma jaama 3. tee kapitaalremondi teostamiseks.

Loe edasi
28. Märts. 2023

Alustatakse Haapsalu–Rohuküla raudteelõigu projekteerimisega

Eesti Raudtee sõlmis lepingu Reaalprojekt OÜ-ga Haapsalu–Rohuküla vahelise 7,4 km pikkuse raudteelõigu projekteerimiseks. Lepingu maksumuseks on pea 344 tuhat eurot.

Loe edasi
16. Märts. 2023

Eesti ja Läti raudteede juhid kohtusid Koidula piirijaamas

Eesti ja Läti raudteede juhid kohtusid eile Koidula piirijaamas. 
Loe edasi
09. Veebruar. 2023

AS Eesti Raudtee alustab märtsikuu alguses vedurijuhtide üldkoolituse läbiviimisega

AS Eesti Raudtee koolituskeskus alustab märtsikuu teisel nädalal vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi 10.11.2020 käskkirjaga nr 1.1 3/20/333 aktsiaseltsile Eesti Raudtee antud tegevusloa alusel.

Loe edasi
08. Veebruar. 2023

Eesti Raudtee sõlmis töövõtulepingu Tartu suuna raudtee varustamiseks kontaktvõrguga

Eelmise aasta sügisel alustas Eesti Raudtee rahvusvahelist hanget, mille eesmärk oli leida partner Aegviidu  ̶  Tapa  ̶  Tartu suunalise raudtee kontaktvõrgu ja veoalajaamade projekteerimiseks, ehitamiseks ning hilisemaks hooldamiseks.

Loe edasi
03. Veebruar. 2023

Eesti Raudtee peakontori Rohelise kontori sertifikaat sai uuendatud

Juba 2019. aastal juurutasime Eesti Raudtee peahoones rohelise kontori juhtimissüsteemi ning 2022. valmistusime selle resertifitseerimiseks. Sel nädalal saime kätte ka uue sertifikaadi, mis tõendab, et järgime oma töös jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui ka hangete ja ostude tegemisel. 

Loe edasi
30. Jaanuar. 2023

Eesti Raudtee kuulutas välja Haapsalu-Rohuküla lõigu projekteerimise hanke

Eesti Raudtee kuulutas välja hanke konsultandi leidmiseks 7,4 km pikkuse Haapsalu-Rohuküla vahelise raudteelõigu projekteerimiseks.

Loe edasi
27. Jaanuar. 2023

Narva raudteejaamas avatakse eesti kirjanduse päeval reisiraamatukogu

Esmaspäeval, 30. jaanuaril kell 11 avatakse Narva raudteejaamas eesti kirjanduse päeva puhul reisiraamatukogu. Raamaturiiuli sisu hakkab kureerima Narva Keskraamatukogu, esimesed teosed toovad riiulisse ka kultuuriminister, haridus- ja teadusminister ning Eesti Raudtee ja Integratsiooni Sihtasutuse esindajad.

Loe edasi
20. Jaanuar. 2023

Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühing sõlmisid 2023. aastaks kollektiivlepingu

AS Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste ametiühing kirjutasid alla kollektiivlepingule, milles sai kokku lepitud raudteelastele mõeldud hüvedes.

Loe edasi
16. Jaanuar. 2023

Veomaht Eesti Raudtee taristul 2022. aastal

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas 2022. aastal kokku veidi üle 7,8 miljoni tonni, mida on 2021. aastaga võrreldes 39% vähem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul olid mineraalsed kütused, põlevkivi ja väetised. 

Loe edasi
16. Jaanuar. 2023

Balti raudteede juhid kohtusid Riias

Neljapäeval, 12. jaanuaril kohtusid kolme Balti riigi raudteede juhid Riias.

Loe edasi
10. Jaanuar. 2023

Eesti Raudtee muudab struktuuri ja avab vagunimajanduse osakonna

Seoses vajadusega tagada raudteeveeremi kontroll ning tehnohoolduse ja remondi võimekus, on ettevõtte juhatus otsustanud luua rahvusvaheliste suhete ja kommertsteenistuse alla eraldi vagunimajanduse osakonna.

Loe edasi
05. Jaanuar. 2023

Eesti Raudtee kuulutas Riisipere-Vasalemma raudtee kapitaalremondi täideviija leidmiseks välja riigihanke

Rekonstrueerimistöödega vahetatakse jaamatee amortiseerunud puitsõrestik raudbetoonsõrestiku vastu.
Loe edasi
22. Detsember. 2022

AS Eesti Raudteele omistati ISO 27001 andmeturbe sertifikaat

AS Eesti Raudteele omistati BM Certification poolt oluline sertifikaat ISO 27001. See lihtsustab oluliselt koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega, sest sertifikaat tõendab AS Eesti Raudtee andmekeskuste vastavust rahvusvahelistele nõuetele.

 ISOSert

Loe edasi
12. Detsember. 2022

Tartu raudteejaam sai uuendatud ooteplatvormi ja renoveeritud tunneli

Eesti üks suuremaid raudteejaamu – Tartu sai täna uuendatud platvormi ja renoveeritud tunneli, mis pakub nii lapsevankri, ratastooli kui ka rataste-kelkudega liikujatele mugavamat teekonda rongist jaama. 

Loe edasi
06. Detsember. 2022

Läänesuuna ooteplatvormid saavad uue ja korrastatud ilme

Uuenduskuuri läbivad Kitseküla, Lilleküla, Tondi, Järve, Nõmme ja Rahumäe peatuskohtade ooteplatvormid.

Loe edasi
27. Oktoober. 2022

Taristurike Eesti Raudtee Tapa jaamas sai parandatud

Täna, 27. oktoobri pärastlõunal esines AS Eesti Raudtee taristul dispetšerside võrgurike, mis mõjutas rongiliiklust üle Eesti. Õhtul kella 20.00 ajal tuvastasid Eesti Raudtee tehnikud rikke põhjuse Tapa jaamas ning likvideerisid selle. Rongiliikluse automaatika sai taastatud.

Vabandame reisijate ees taristurikkest tingitud ebamugavuste pärast!

Loe edasi
10. Oktoober. 2022

Keila Tuula tunneli avamise auks korraldatakse täna tänuüritus ja fotonäitus

AS Eesti Raudtee ja Keila Linnavalitsus tähistavad olulist sündmust Keila linna raudteeajaloos ‒ 10. oktoobril kell 15 avatakse piduliku tänuürituse ja fotonäitusega värskelt valminud Tuula tunnel. Tegemist on esimese kergliiklejate raudteetunneliga Keilas, mis aitab kaasa kohalike elanike raudteeohutuse tõstmisele.

Loe edasi
30. September. 2022

Lilleküla jalakäijate tunnel läbib nädalavahetusel uuenduskuuri

Lilleküla kergliiklejate raudteetunnel läbib sel nädalavahetusel uuenduskuuri ‒ tunneli seinad kaunistatakse kunstnike poolt erinevate kavandite ning raudteeohutussõnumitega. Tööd tunnelis algavad täna õhtul kella seitsmest ning kestavad pühapäeva õhtuni. Tunnel jääb uuendustööde ajal avatuks. 

Loe edasi
23. September. 2022

Ukraina tänas Eesti Raudteed toetuse eest

Kevadel toetas Eesti Raudtee Ukraina ametivendi abisaadetisega, mis sisaldas spetsiaalselt raudtee hoolduseks ja paranduseks mõeldud autosid ning varuosi. Nüüdseks on Ukraina Raudteelt saabunud rõõmustav video, kus on neid näha meilt saadud Hi-Rail raudteehooldusautoga remonditöid teostamas. Anti mõista, et panuse üle ollakse südamest tänulikud ja see on neile suure väärtusega.
Loe edasi
19. September. 2022

Eesti Raudtee kuulutas välja Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimise hanke

2019. aastal otsustas Eesti valitsus, et 2028. aasta lõpuks tuleb enamus Eesti raudteedest elektrifitseerida. Esimene oluline vaheetapp selles projektis on elektrifitseerida raudtee kuni Tartuni 2024. aasta lõpuks. Nüüd on ettevalmistavad tööd jõudnud sellesse punkti, kus Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvõrgu ja veoalajaamade osas on võimalik välja kuulutada hange Aegviidu-Tapa-Tartu raudteelõikude elektrifitseerimiseks.

Loe edasi
13. September. 2022

Merevaigurong startis septembri keskpaigus esimesele sõidule

13. septembri hommikul väljus Muuga jaamast esimene Merevaigurong ehk Amber Train, mis loob läbi Baltimaade raudteekoridori Põhja- ja Lääne-Euroopa vahele. Merevaigurong tõstab ohutust maanteedel ning säästab loodust, tuues kaubad teedelt rööbastele.

Loe edasi
02. September. 2022

Eesti Raudtee võõrustab Ukraina Raudtee palvel Tariifikonverentsi eksperte

AS Eesti Raudtee võõrustab 6.-7. septembrini raudteede tariifikokkuleppega ühinenud 1520 rööpmelaiusega riikidevahelist ekspertide gruppi, mille eesistujaks on hetkel Ukraina Raudtee.

Loe edasi
29. August. 2022

Eesti Raudtee sõlmis Haapsalu‒Saunja raudteelõigu projekteerimistööde lepingu

10,05 kilomeetrise Haapsalu‒Saunja lõigu töövõtjaks on Proxion Estonia OÜ ja Proxion Plan Oy. Projekteerimislepingu maksumus on pea 398 000 eurot ning projekti valmimine on planeeritud 2023. aasta novembrisse.

Loe edasi
29. August. 2022

Tallinn – Keila raudteelõigu ehitustööd mõjutavad rongide liiklusgraafikut

Pääsküla jaamas ning Pääsküla – Tallinn Balti jaama raudteelõigul toimub hetkel raudteeliikluse turvanguseadmete tehniline ümberseadistamine. Paralleelselt jätkub ka teise rööbastee ehitus Pääsküla ja Keila jaamade vahelisel lõigul, mis loob tulevikus võimaluse suurendada reisijaid teenindavate rongide arvu Keila – Tallinna liinil. Seoses Pääsküla jaamas tehtavate suuremahuliste ehitustöödega pikeneb augustis kehtima hakanud vähendatud reisirongide sõiduplaan kuni 25. septembrini. Palume olla tähelepanelikud ja jälgida rongiliikluse graafikute infot Elronilt.

Loe edasi
24. August. 2022

Pääsküla raudteeülesõit suletakse ajutiselt ümberehituseks

Alates 28. august kell 8:00 kuni 31. august kell 22:00 suletakse autoliikluseks Tallinnas Pärnu maanteel asuv Pääsküla raudteeülesõit. Sulgemine on vajalik selleks, et teostada sealse ülesõidu ümberehitus.

Loe edasi
15. August. 2022

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul 2022. aasta juulikuu lõpuga

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas 2022. aasta esimese seitsme kuu jooksul kokku pea 5 miljonit tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 39% vähem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul olid väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi. Siiski on oluline üle rõhutada, et väetiste ja mineraalsete kütuste vedu Venemaalt ja Valgevenest on lõppenud.

Loe edasi
11. August. 2022

Esmaspäevast algab Aegviidu – Tapa raudteelõigu kapitaalremont

AS Eesti Raudtee sõlmis Aegviidu – Tapa raudteelõigu kapitaalremondi tarbeks töövõtulepingu OÜ-ga GoTrack. Lepingu maht on ligikaudu 8 miljonit eurot ja töid on planeeritud teostada käesoleval ning järgmisel aastal. Töödega alustatakse 15. augustist.

Loe edasi
28. Juuli. 2022

Augustikuus uuendatakse Pääsküla, Tondi, Hiiu ja Nõmme ülesõitude liiklusjuhtimissüsteeme

Seoses Eesti Raudtee Lääne-Harju liini moderniseerimisprojektiga toimub ajavahemikus 01.08.22 kuni 23.08.22 Keila-Pääsküla-Tallinn Balti jaama vahedes rongiliiklus käsijuhtimisel ning liiklejatelt palutakse seetõttu suuremat tähelepanelikkust raudtee ületamisel. 

Loe edasi
06. Juuli. 2022

11. juulist muutub Läänesuuna rongide sõidugraafik, Pääsküla ja Keila vahel teenindatakse reisijaid bussidega

Seoses Pääsküla jaamas tehtavate teise peatee ehitustöödega, muutub alates esmaspäevast 11. juulist läänesuunaline rongide liiklusgraafik. Rongiga reisijatel palutakse hoida silm peal Elroni kodulehel, kus on tööde ajaks planeeritud Pääsküla ja Keila vaheliste asendusbusside värskeim info.

Loe edasi
27. Juuni. 2022

Aastaraamatu ingliskeelne versioon on avalik

Teavitame, et Eesti Raudtee 2021. aastat käsitlev aastaraamat on nüüd ka ingliskeelsena välisveebis majandustulemuste all saadaval. 

Loe edasi
17. Juuni. 2022

Eesti Raudtee elektrifitseerimise projekt liigub edasi

Kolm aastat tagasi otsustas Eesti valitsus, et 2028. aasta lõpuks tuleb enamus Eesti raudteest elektrifitseerida ehk varustada kontaktvõrguga. Esimene oluline vaheetapp projektis on elektrifitseerida raudtee Tartuni 2024. aasta lõpuks.

Loe edasi
10. Juuni. 2022

Eesti Raudtee kuulutas välja laadimis- ja ladustusplatside enampakkumise

AS Eesti Raudtee kutsub osalema kirjalikul enampakkumisel, millega anname kasutusse laadimis- ja ladustusplatsid Jõgeva, Põlva, Reola, Sangaste, Antsla ja Võru raudteejaamades.

Loe edasi
17. Mai. 2022

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul 2022. aasta aprillikuu lõpuga

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas 2022. aasta esimese nelja kuu jooksul kokku veidi üle 3,2 miljoni tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,3% vähem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul olid väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad.

Loe edasi
11. Mai. 2022

Algab raudteeohutuskampaania „Märka rongi“

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koostöös raudtee-ettevõtete ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga korraldab ajavahemikus 10.–31. mai raudteeohutuskampaania, mille eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik ja nõuab liiklejalt 100%-list tähelepanu. Raudtee ületamisel kõrvaliste tegevustega tegeledes võib lähenev rong jääda märkamatuks ning sellel võivad olla traagilised tagajärjed. Raudteeohutuskampaania kandvaks sõnumiks on seetõttu käesoleval kevadel ‒ MÄRKA RONGI.

Loe edasi
29. Aprill. 2022

Eesti Raudtee kuulutas välja Haapsalu-Saunja raudteelõigu projekteerimistööde hanke

Haapsalu/Rohuküla raudtee taastamise tarbeks on valminud ehitusprojektid kuni Saunjani. Nüüd soovib Eesti Raudtee projekteerimistöödega minna edasi Haaspaluni ning kuulutas selle tarbeks välja Haapsalu-Saunja 10,5 km lõigu projekteerimistööde hanke.

Loe edasi
28. Aprill. 2022

Eesti Raudtee kuulutas välja remonditööde hanke Aegviidu-Tapa lõigule

AS Eesti Raudtee kuulutas välja hanke Aegviidu-Tapa rööbastee rekonstrueerimiseks eesmärgiga suurendada reisirongide sõidukiirusi Tallinn – Tartu liinil järk-järgult kuni 160 km/h.

Loe edasi
27. Aprill. 2022

Avaldati 2021. aastat käsitlev Eesti Raudtee aastaraamat

Avaldati Eesti Raudtee põhjalik 2021. aastat käsitlev Aastaraamat. Avaldatud raamat on ülevaatlik, sest peale majandusaasta aruande koondab endas kõik jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, keskkonnamõjude hindamise ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruanded ning raamatupidamise aastaaruande. Aastaraamat on nüüd kõigile huvilistele avalik ka Eesti Raudtee kodulehel majandustulemuste all. Põnevat tutvumist!

Loe edasi
20. Aprill. 2022

Eesti Raudtee saadab Ukraina Raudteele abi

Täna jõuavad Eesti Raudtee poolt Poola-Ukraina piirile veoautod, mis transpordivad spetsiaalselt raudtee hoolduseks ette nähtud autosid ning samuti konteinerlogistika ettevõtte CF&S-i poolt eraldatud konteineris erinevad raudtee varuosad Ukraina Raudtee parandamiseks ning hoolduseks.

Loe edasi
18. Aprill. 2022

Eesti Raudtee kuulutas välja Turba–Risti raudteelõigu ehitustööde hanke

AS Eesti Raudtee kuulutas välja ehitushanke Turba–Risti lõigu rajamiseks. Ehitustöid on plaanis rahastada Euroopa taaskäivitamisrahastu (RRF) vahenditest.

Loe edasi
11. Aprill. 2022

Euroopa Komisjon toetab 31 miljoniga Eesti sõjalise mobiilsuse projekti

Eestist sai positiivse vastuse sõjalise mobiilsuse projekt EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Kokku on projekti maksumus 62 miljonit eurot, millest Euroopa Liit rahastab pool.

Loe edasi
02. Märts. 2022

Muudatused AS Eesti Raudtee nõukogus

Alates 7. märtsist saab Kaur Kajak AS-i Eesti Raudtee nõukogu liikmeks, tema volituste pikkus on kolm aastat. Ühtlasi kutsutakse alates 7. märtsist Kaie Karniol Eesti Raudtee nõukogust tagasi.

Praegu kuuluvad ettevõtte nõukogusse esimees Sven Pertens, Rene Varek, Carri Ginter, Kaie Karniol, Indrek Laineveer.

Loe edasi
28. Veebruar. 2022

Tartu jaama invatõstuk ei tööta ajutiselt

Tartu jaama invatõstuk ei tööta. Vaegliikujad saavad kasutada Tallinna-poolset kaldteed, mille väravad on olukorra lahenemiseni avatud.

Platvormile pääsemiseks abi vajades palume helistada AS Eesti Raudtee turvadispetšerile telefoninumbril: +372 61 58 711.

Vabandame!

Loe edasi
07. Veebruar. 2022

Tartu vaksalis alustati teedevahelisele platvormile parema juurdepääsu tagamiseks töödega

Veebruaris alustati ehitustöödega Tartu jaama platvormi piirkonnas, mille eesmärgiks on teedevahelisele platvormile juurdepääsu parendamine. 

Loe edasi
12. Jaanuar. 2022

Eesti Raudtee 2021. aasta veomahud näitasid positiivset trendi

2021. aasta oli Eesti Raudtee jaoks väljakutsete rohke, kuid aasta lõpetati siiski positiivselt ‒ veomahud ettevõtte taristul näitasid väikest tõusu. „Enim kasvasid kohaliku veo maht ‒ võrreldes eelmise aastaga 33%, mille tõusu tingis põlevkivi vedude taastumine Eesti Raudtee taristul ning eksportveod, mis tõusid 2020. aastaga võrreldes 41%,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann. Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas kokku 2021. aastal kokku pea 12,8 miljonit tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 11% rohkem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad.

Loe edasi
29. Detsember. 2021

Selgusid Raudteeaasta Fondi loomekonkursi stipendiumi saajad

Raudteeaasta Fond viis ajavahemikus 05.09-10.12.2021 läbi Euroopa raudteeaasta raames loomekonkursi, kuhu oodati raudtee kultuuri, ohutust ning keskkonnasõbralikkust toetavaid või käsitlevad loovlahendusi. Kümmet loovlahendust tunnustatakse Raudteeaasta Fondi stipendiumiga.

Loe edasi
07. Detsember. 2021

Eesti Raudtee kuulutab välja avaliku konkursi vanametalli müügi partneri leidmiseks

Eesti Raudtee kutsub osalema avalikul konkursil järgmise ca 4-aastase perioodi vanametalli müügi raamlepingu partnerite leidmiseks.

Loe edasi
23. November. 2021

Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühing sõlmisid 2022. aastaks kollektiivlepingu

AS Eesti Raudtee ja Raudteelaste ametiühing kirjutasid alla kollektiivlepingule, mis lubab järgnevaks aastaks töötajatele lisahüvesid.

Loe edasi
17. November. 2021

Elvas toimub täna raudteeõppus „Elva ehmatus“

Täna, 17. novembril korraldavad Eesti Raudtee, Lõuna Päästekeskus, Lõuna Prefektuur, Tartu Kiirabi, Elva Vallavalitsus, Operail ja paljud teised ametiasutused Elva Side tänava raudteeülesõidu piirkonnas õppuse „Elva ehmatus“, et harjutada tegutsemist raudteel toimunud suurõnnetuse korral.

Loe edasi
10. November. 2021

Elvas toimub täpselt nädala pärast suur raudteeõppus „Elva ehmatus“

17. novembril korraldavad Eesti Raudtee, Lõuna Päästekeskus, Lõuna Prefektuur, Tartu Kiirabi, Elva Vallavalitsus, Operail ja paljud teised ametiasutused Elva Side tänava raudteeülesõidu piirkonnas õppuse, et harjutada tegutsemist raudteel toimunud õnnetuse korral.

Loe edasi
02. November. 2021

Balti jaam läheb üle uuele liiklusjuhtimissüsteemile

Novembrikuu algusest kuni 12. detsembrini, kui hakkab kehtima uus liiklusgraafik, on Balti jaam käsitsi juhtimisel. Sealsed osaliselt ca 50 aastat vanad releepõhised süsteemid läksid pensionile ning vahetatakse välja moodsate liiklusjuhtimissüsteemidega, mis aitavad parandada rongiliikluse kvaliteeti ja ohutust.

Loe edasi
26. Oktoober. 2021

Balti jaama rongide väljumisteed saavad novembrikuu algusega uued numbrid

Seoses Balti jaama ulatuslike ümberehitus- ning laiendustöödega vahetatakse välja järgmise nädala esmaspäevast ka sealsete väljumisteede numeratsioon.

Loe edasi
18. Oktoober. 2021

Teavitus Balti jaama laiendusprojekti töödest

Soovime informeerida Balti jaama laiendusprojekti töödest Balti jaama - Kitseküla vahel kuni 22. oktoober.

Loe edasi
22. September. 2021

Balti jaama suuremahulised raudteetööd jõuavad Kitsekülla

Nädalavahetusel algavad suuremahulised raudteetööd Balti jaama sissesõidul, mis hõlmavad endast raudteelõiku Rohu tänava viaduktist kuni Kitseküla peatuskohani. Suuremate töödega alustatakse laupäeva öösel (25.09 kell 00:00) ja liikluskatkestus kestab neljapäeva (30.09 kell 05:30) hommikuni. Sellel perioodil on sissesõit Balti jaama oluliselt häiritud ning seetõttu algavad ja lõppevad ida-, lõuna- ning edelasuunalised reisid Kitseküla või Ülemiste ja Liiva peatustes. Läänesuunaline rongiliiklus sel perioodil häiritud ei ole.

Loe edasi
21. September. 2021

GALERII: Euroopa raudteeaasta rong väljus Tallinnast

GALERII: Euroopa raudteeaasta rong väljus Tallinnast

Täna hommikul väljus Balti jaamast rong, mis sõidab 12 tunniga Vilniusesse. Rongi saatsid pidulikult teele Baltimaade transpordiministrid ning Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei.

Loe edasi
17. September. 2021

Hüppa peale: Euroopa raudteeaasta rong jõuab Eestisse

Euroopa raudteeaastale pühendatud Connecting Europe Express rongi teekond 26 riigis sai stardi septembri alguses Lissabonist eesmärgiga tõsta ühiskonna teadlikkust raudtee transpordi eelistest ja keskkonnasõbralikkusest. 20. septembril jõuab Euroopa rong ka meile ning selle puhul korraldatakse üritusi erinevates raudteejaamades üle Eesti.

Loe edasi
24. August. 2021

Septembrist algavad Balti jaama piirkonnas ulatuslikud reisirongiliiklust mõjutavad ehitustööd

Septembrist algavad Balti jaama laiendusprojekti käigus tööd, mis häirivad kuni oktoobri lõpuni rongiga reisimist Balti jaama suunal või sealt väljumisel.

„Peamiselt toimuvad tööd Kitseküla piirkonnas, mille käigus rajatakse täiendav peatee jaamast ida suunal. Samuti uuendatakse kogu Balti jaama liiklusjuhtimissüsteem. Nende tööde peamiseks eesmärgiks on Balti jaama läbilaskevõime ja ohutuse suurendamine, et tulevikus saaks lisada rongiliikluse graafikusse täiendavaid ronge,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Loe edasi
19. August. 2021

Emajõe uuel raudteesillal hakkavad 26. augustist sõitma rongid

Alates 23. augustist kell 10 algavad Emajõe raudteesilla ja õgvenduse ehitustööd, mille käigus liidetakse uus rööbastee õgvenduse lõik olemasoleva rööbasteega. Tööd on plaanis lõpetada 26. augusti hommikul kell 10, mille järel rongid sõidavad juba uuel raudteetrassil ja ka üle uue Emajõe raudteesilla. Uus trass loob eeldused kiiruste tõstmiseks Tallinna ja Tartu vahel liikuvatele rongidele.  

Loe edasi
17. August. 2021

Eesti Raudtee seitsme kuu veomaht tõusis aastaga 27,6 protsenti

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas kokku 2021. aasta esimese seitsme kuu jooksul veidi üle 8,2 miljoni tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 27,6% rohkem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad.

Loe edasi
05. August. 2021

Laagrisse ehitatakse uus ooteplatvorm ja tunnel jalakäijate ning jalgratturite jaoks

Eesti Raudtee kuulutas välja ehitushanke Laagrisse ooteplatvormi ning jalgratta- ja jalakäijate tunneli rajamiseks. Tunneli ja platvormi rajamine on üks osa suuremast eesmärgist, milleks on Pääsküla ja Keila jaamade vahele teise peatee rajamine.

Loe edasi
03. August. 2021

Eesti Raudtee juhatuse esimees kohtus juuli lõpus Kasahstani peaministriga

Juuli lõpus külastasid Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann ja kommertsosakonna juhataja Arthur Raichmann Kasahstani, kus kohtuti sealsete kolleegidega. Kohtumine toimus Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis ning vastuvõtjaks oli Kasahstani Raudtee ning nendele lisaks kohtuti kontserni mitmete struktuuriüksuste juhtide ja Kasahstani Raudtee esindajatega Hiinast, Turkmenistanist ja Iraanist. Välisreisil õnnestus Eesti Raudtee juhatuse esimehel kohtuda ka Kasahstani peaministri Askar Maminiga.

Loe edasi
14. Juuli. 2021

Järgmisel kahel nädalavahetusel toimuvad öösel Balti jaama ehitustööd

Eesti Raudtee koostöös Leonhard Weiss OÜ-ga teostab kahel tuleval nädalavahetusel ehitustöid Tallinnas lõigul Balti jaam – Endla viadukt – Kitseküla. Tööd on planeeritud läbi viia 17. juunist alates 00:00 kuni 19. juuni kella 05:00-ni. Tööd toimuvad samadel kellaaegadel ka 24.-25. juuni.

Loe edasi
07. Juuli. 2021

Eesti Raudtee ja Jõhvi vallavalitsus kuulutasid välja Jõhvi kergliiklustunneli ühishanke

Eesti Raudtee koostöös Jõhvi vallavalitsusega algatas hanke kergliiklustunneli ja juurdepääsuteede rajamiseks Jõhvi linna territooriumile. Hanketingimuste alusel rajatakse tunnel raudtee alla Malmi tänava ja Narva maantee ühendamiseks.

Loe edasi
22. Juuni. 2021

Eesti Raudtee sõlmis hankelepingu Saunja-Risti raudteelõigu projekteerimistöödeks

Eesti Raudtee sõlmis hankelepingu järgmise Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteeliini lõigu projekteerimiseks ‒ Saunja-Risti pea 22 km raudteelõik, mis projekteeritakse täismahus kiirusele 160 km/h. Hanke võitjaks osutusid ühispakkujad Ardanuy Ingeniería S.A. ja OÜ Sirkel & Mall. 

Loe edasi
07. Juuni. 2021

Konkurss raudteekultuuri ja -ohutusprojektide toetamiseks

Tänavu on Euroopas raudteeaasta. Sel aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all raudteetransport kui säästva, aruka ja ohutu transpordiliik. Seetõttu soovivad EL riigid kasvatada inimeste ja ettevõtjate teadlikkust raudteetranspordi eelistest, et ühiste pingutustega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Loe edasi
28. Mai. 2021

Eesti Raudtee pälvis vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab.

Loe edasi
28. Mai. 2021

Suvel töötavad Eesti Raudtee objektidel malevlased

Eelmisel aastal kaasasime õpilasmaleva Eesti Raudtee Tallinna platvormide heakorratöödesse ning läbi selle pakkusime noortele suveks kasulikku tegevust. Projekt osutus nõnda populaarseks, et ka sel aastal kaasame malevlased Eesti Raudtee heakorratöödesse, kuid sel aastal toimetavad koolinoored  juunikuus Tapal, kus viiakse õpilasmaleva rühmatööd läbi koostöös Tapa Vallavalitsusega.

Loe edasi
10. Mai. 2021

Veerenni raudteeülekäik saab seni ainulaadse jalakäijate hoiatussüsteemi

Veerenni ülekäik ehitatakse maikuu jooksul ümber ‒ sinna tuleb automaatne valgusfoori signalisatsioon ning teekatte LED signaalriba jalakäijatele. Tegemist on esimese omataolise lahendusega Eesti Raudtee taristul, mis aitab veelgi rohkem kaasa raudteeohutuse suurendamisele.

Loe edasi
04. Mai. 2021

Eesti Raudtee majandusaasta aruanne 2020

Soovime olla huvirühmadega avatud oma tegevust puudutavates erinevates aspektides, just seetõttu koondab AS Eesti Raudtee 2020. majandusaasta aruanne jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, hea ühingujuhtimise tava (HÜT), raamatupidamise ning tegevusaruanded.

Loe edasi
15. Aprill. 2021

Ülemiste sorteerimisjaama kolimine Tapale sai valitsuselt investeeringu

Valitsus kinnitas täna transpordi infrastruktuuri investeeringute kava muutmise, millega Eesti Raudtee saab 10,6 miljonit eurot Ülemistel asuva raudtee sorteerimisjaama likvideerimiseks ning Tapa sorteerimisjaama rekonstrueerimiseks.

Loe edasi
06. Aprill. 2021

Eesti Raudtee alustab Balti jaama laiendamisega

Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ sõlmisid Balti jaama laiendamise ehitusööde lepingu maksumusega veidi üle 3,3 miljoni euro, mille raames rajatakse kaks uut jaamateed koos platvormidega ning ehitatakse täiendav peatee Paldiski maantee viadukti ja Kitseküla peatuse vahele.

Loe edasi
26. Märts. 2021

Eesti Raudtee kuulutas välja Saunja-Risti raudteelõigu projekteerimistööde hanke

Eesti Raudtee eesmärgiks on 2021. aastal välja kuulutada kõik projekteerimishanked Haapsalu/Rohuküla raudtee taastamiseks. Lisaks käimasolevatele Turba-Ellamaa ja Risti-Ellamaa raudteelõigu projekteerimistele, kuulutas ettevõte täna välja juba kolmanda Haapsalu raudtee projekteerimishanke ‒ Saunja-Risti raudteelõigul. Pakkumisi antud hankele oodatakse kuni 23. aprillini.

Loe edasi
03. Märts. 2021

Eesti Raudtee alustab maikuu alguses vedurijuhtide üldkoolituse läbiviimisega

AS Eesti Raudtee koolituskeskus alustab maikuu esimesel nädalal vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi 10.11.2020 käskkirjaga nr 1.1 3/20/333 aktsiaseltsile Eesti Raudtee antud tegevusloa alusel.

Loe edasi
22. Veebruar. 2021

Eesti Raudtee juhatus muutub kolmeliikmeliseks

Seoses Eesti Raudtee lähiaastate ambitsioonikate investeeringu- ning arenguplaanidega otsustas nõukogu muuta juhatuse kolmeliikmeliseks ning kolmandaks juhatuse liikmeks valiti pikaajalise raudtee kogemusega Arvo Smiltinš, kes asub alates 1. maist 2021 tehnikadirektori ametikohale.

Loe edasi
03. Veebruar. 2021

Eesti Raudtee sõlmis täna Ellamaa-Risti raudteelõigu projekteerimistööde teostamiseks lepingu

Eesti Raudtee on astumas jõudsalt edasi järgmiste sammudega, et taastada raudteetaristu Haapsalu liinil. Peale Riisipere-Turba raudteelõigu rajamist alustati järgmiste töödega, milleks on projektlahenduste väljatöötamised kuni Rohukülani.

Loe edasi
27. Jaanuar. 2021

Eesti teeb raudteeaastal 122,5 miljoni eest investeeringuid

Alanud Euroopa raudteeaastal teevad Elron, Rail Baltic Estonia, Eesti Raudtee ja Operail 122,5 miljoni euro eest investeeringuid ja arendusi, et luua paremaid tingimusi rongireisijatele ning muuta raudtee ettevõtjatele atraktiivsemaks.

Loe edasi
27. Jaanuar. 2021

Eesti Raudtee uueks juhiks valiti Kaido Zimmermann

Eesti Raudtee nõukogu valis ettevõtte juhatuse esimeheks Kaido Zimmermanni, kellel on pikaajaline kogemus raudtee valdkonnas. Uus juhatuse esimees astub ametisse alates 1. märtsist 2021 ning leping sõlmitakse viieks aastaks.

Loe edasi
14. Jaanuar. 2021

Eesti Raudtee kasutab 2021. aastast vaid rohelist energiat

Eelmisel aasta teises pooles korraldas Eesti Raudtee hanke, et osta raudteele kasutamiseks ainult taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat. Aasta lõpus sõlmiti Elektrum Eesti OÜ-ga leping, mis näeb ette Eesti Raudtee taristu varustamist nii sellel, kui ka järgneval aastal ainult taastuvenergiaga.

Loe edasi
12. Jaanuar. 2021

Raudteetööd Keilast lääne suunas jõudsid lõpusirgele

Raudtee moderniseerimine Keila jaamas ja Keilast Riisipere ning Paldiski suundadel on jõudnud lõpusirgele. Lisaks nähtavatele raudteetöödele jaamades, mis toimusid eelneva nelja aasta jooksul, on nendel lõikudel täielikult moderniseeritud liiklusjuhtimissüsteem ning kõikidele ülesõitudele on paigaldatud kaasaegset turvangutaset omavad tõkkepuud ja foorsignalisatsioonid.

Loe edasi
31. Detsember. 2020

Eesti Raudtee soovib ilusat vana aasta lõppu ja uue algust!

Loe edasi
14. Detsember. 2020

Täna öösel algavad Paldiski maantee viadukti sulundseinte ehitustööd

Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ sõlmisid sügisel Paldiski maantee viadukti ehitusööde lepingu, mille raames teostatakse viadukti projekteerimis- ja ehitustööd. Nüüdseks on tööd jõudnud nii kaugele, et täna öösel alustatakse Paldiski maantee viadukti sulundseinte ehitustöödega. Tööd on planeeritud läbi viia 14. detsembrist kuni 23. detsembrini ja 28. detsembrist kuni 30. detsembrini õhtul kella 23:00-st kuni hommikul kella 05:00-ni.

Loe edasi
14. Detsember. 2020

Algab raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“

Esmaspäeval algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärk on kiirel pühade eelsel ajal tuletada inimestele meelde, vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik.

Loe edasi
07. Detsember. 2020

Eesti Raudtee korraldas 4. detsembril CCS ehitushanke infopäeva

Viie aasta jooksul on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas.

Loe edasi
24. November. 2020

Hiiu raudtee ülesõit läbib uuenduskuuri

Tallinnas Hiiu raudtee ülesõidul alustatakse täna õhtul kell 20.30st remonditöid, mis kestavad kuni 30. novembri hilisõhtul kell 23.50ni. Sel perioodil on liiklus ümber korraldatud ning raudtee ületamine toimub mööda ajutist raudtee ületuskohta. Töid teostab LEONHARD WEISS OÜ.

Loe edasi
23. November. 2020

Eesti Raudtee taristu ülesõidud saavad novembrikuus uued infomärgid

Raudteeohutus ja kiire reageerimine intsidentidele on üks osa Eesti Raudtee igapäeva tööst. Kuna taristu on suur ja Eesti peal laiali ning tihtipeale väljaspool raudtee sektorit toimetavad inimesed pole kursis ülesõitude nimega või sellega kuidas käituda olukorras, kui ülesõidul midagi juhtub, on Eesti Raudtee otsustanud märgistada kõik oma taristu ülesõidud infoga, mis kiirendab oluliselt õige asukoha ning instantside kätte saamist.

Loe edasi
18. November. 2020

Erik Laidvee lahkub Eesti Raudtee juhatuse esimehe ametikohalt

Eesti Raudtee nõukogu ja juhatuse esimees Erik Laidvee sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt juhatuse esimees lahkub ettevõttest selle aasta lõpu 31.12.2020 seisuga.

Loe edasi
13. November. 2020

AS Eesti Raudtee korraldab veebipõhise turvangusüsteemide moderniseerimise ehitushanke infopäeva

Aastatel 2020–2024 on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas.

Loe edasi
10. November. 2020

Eesti Raudtee sõlmis lepingu raudtee kontaktvõrgu laiendamise tehnilise lahenduse ja eelprojektide koostamiseks

Selle aasta mais kuulutas Eesti Raudtee välja rahvusvahelise hanke, mille eesmärk oli leida partner raudtee elektrifitseerimise tehnilise lahenduse ja eelprojekti koostamiseks. Hanke vastu oli suur huvi ning esimeses etapis, mille käigus hinnati pakkujate varasemaid kogemusi, esitasid taotlused hankel osalemiseks ettevõtted mitmetest välisriikidest.

Loe edasi
06. November. 2020

VIDEO ja GALERII: raudteelased tähistasid Eesti raudtee ja Balti jaama 150. sünnipäeva unikaalse dresiiniparaadiga

Raudtee-ettevõtted Eesti Raudtee, Edelaraudtee, Go Rail, Operail, Rail Baltic ja Elron tähistasid 150 aasta möödumist Eesti raudteevõrgustiku loomisest 1870. aastal ühise käsidresiinidel paraadsõiduga Tallinn-Väike rongijaamast Balti jaama, mis riigi peavaksalina tähistab samuti täna oma 150 juubelit.

Loe edasi
04. November. 2020

Eesti raudtee saab 150-aastaseks!

Kätte on jõudnud ajalooline sündmus, kus Eesti raudtee saab 150-aastaseks. Suurt juubelit tähistatakse erinevate sündmuste ja tegevustega.

5. novembril alustatakse hommikut raudteeparaadiga, mis toimub käsidresiinidel ning millest võtab osa nii Eesti Raudtee kui ka teised suuremad raudtee-ettevõtted: Edelaraudtee, Elron, Operail, Go Rail ja Rail Baltic Estonia. Raudteeparaad saab alguse kell 4.30 Tallinn-Väike raudteejaamas ning liigub edasi Balti jaama suunas. Planeeritav saabumisaeg Balti jaama on kell 4.55. Sellele järgneb pidulik vastuvõtt, ühispildi tegemine ja 150. juubeli auks mälestusmärgi avamine, kus on näha olulisemad sündmused raudtee arengus.

Loe edasi
03. November. 2020

Eesti Raudtee sõlmis suuremahulise turvangusüsteemide moderniseerimise lepingu

Eesti Raudtee on algatanud väga ambitsioonika investeerimiskava aastani 2030, mis viib raudteede taristu kvaliteedi, liiklusjuhtimise ja ohutuse uuele tasandile. Aastatel 2020-2024 on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu kuuel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas. Selle tarbeks sõlmiti täna suuremahuline raudtee turvangusüsteemide moderniseerimise (CCS) leping, mille maksumuseks kujunes veidi üle 115 miljonit eurot.

Loe edasi
03. November. 2020

Eesti Raudtee sõlmis lepingu Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse ehitusööde läbiviimiseks

Eesti Raudtee sõlmis lepingu Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse ehitusööde läbiviimiseks

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on järkjärguline reisirongide kiiruste tõstmine Tallinn-Tartu suunal. Selleks on varasematel aastatel Tapa ja Tartu vahelistel lõikudel läbi viidud mitmeid raudtee kapitaalremonte, millede käigus vahetati välja kogu raudtee pealisehitis. Järgmise olulise tööna on rajada üle Emajõe uus raudteesild ja õgvendada olemasolevat raudteetrassi ligikaudu 2,2 km ulatuses. Nende tööde läbi viimiseks sõlmisid Eesti Raudtee ja AS TREV-2 Grupp täna lepingu üle 4,85 miljoni euro väärtuses.

Loe edasi
28. Oktoober. 2020

Homme ja ülehomme võivad tehnilise tõrke tõttu Tallinna ja Turba vahelised rongid hilineda

Eesti Raudtee teavitab, et seoses Vasalemma jaama uuele liikluskorraldussüsteemile üleminekul esinenud tehnilise tõrkega, võivad 29. ja 30. oktoobril ette tulla Tallinn – Tuba ja Turba – Tallinn elektrirongide hilinemised 5 kuni 25 minutit.

Loe edasi
14. September. 2020

Eesti Raudtee sõlmis Paldiski maantee viadukti ehitusööde lepingu

Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ sõlmisid Paldiski maantee viadukti ehitusööde lepingu. Lepingu raames teostatakse viadukti projekteerimis- ja ehitustööd. Uus viadukt rajatakse olemasoleva ajaloolise viadukti kõrvale, säilitades selle muinsuskaitselist väärtust maksimaalselt. Visuaalselt säilitatakse tugimüüride välimus, uus viadukt arvestab nii linnaruumilise kui ajaloolise vaatekoridoriga Paldiski maanteelt vanalinnale. Lepingu maksumuseks kujunes veidi üle 1,5 miljoni euro.

Loe edasi
09. September. 2020

Eesti Raudtee kuulutas välja Turba-Ellamaa raudteelõigu projekteerimistööde hanke

Eesti Raudtee on astumas jõudsalt edasi järgmiste sammudega, et taastada raudteetaristu Haapsalu liinil. Peale Riisipere-Turba raudteelõigu rajamist alustati järgmiste töödega, milleks on projektlahenduste väljatöötamised kuni Rohukülani. Esimeseks etapiks kogu nimetatud projektist on Turba-Ellamaa lõigu projekteerimine. Selle tarbeks kuulutas Eesti Raudtee välja projekteerimistööde hanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 30. septembrini.

Loe edasi
18. August. 2020

Eesti Raudtee kuulutas välja Emajõe uue raudteesilla ja rööbastee õgvenduse hanke

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on rongide kiiruse tõstmine Tartu suunal. Selleks teostati Tapa-Tartu lõigul kapitaalremont, mille käigus vahetati välja raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid ning laiendati muldkeha. Edasi on aga tarvilik suurema kiiruse saavutamiseks ehitada üle Emajõe uus sild. Selleks kuulutas Eesti Raudtee välja Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse ehitustööde hanke, millele oodatakse pakkumisi 29. septembriks.

Loe edasi
07. Juuli. 2020

Tapa-Narva ja Tapa-Tartu raudteelõikudel katsetatakse rongide sõidukiirust 135km/h

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on rongide kiiruse tõstmine Tartu ja Narva suundadel. Selleks teostati Tapa-Narva ja Tapa-Tartu lõikudel kapitaalremont, mille käigus vahetati välja kogu amortiseerunud raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid. Samuti laiendati antud lõikudel muldkeha ning suurendati selle kandevõimet. Osaliselt kestavad tööd veel Tallinna-Narva vahelistes jaamades, mis samuti lõppevad suve lõpuks. Nüüdseks aga on tööd jõudnud nii kaugele, et saab teha katsesõite tõstetud piirkiirusega lõikudel. Katsesõidud on planeeritud läbi viia 8. juulil Tapa-Tartu ja 9. juulil Tapa-Narva lõigul.

Loe edasi
16. Juuni. 2020

Eesti Raudtee alustab liikluskorralduse automatiseerimisega ning kuulutas välja suuremahulise turvangusüsteemide moderniseerimise hanke

Eesti Raudtee on algatanud väga ambitsioonika investeerimiskava aastani 2030, mis viib raudteede taristu kvaliteedi, liiklusjuhtimise ja ohutuse uuele tasandile. Selle tarbeks on ettevõte alustanud koostööd liikluskorralduse protsesside automatiseerimise hanke võitnud Hispaania ettevõttega INDRA SISTEMAS S.A. ning samuti kuulutati sel nädalal välja suuremahuline raudtee turvangusüsteemide moderniseerimise (CCS) hange, millele oodatakse pakkumisi 10. augustini.

Loe edasi
11. Juuni. 2020

Valiti uus Eesti Raudtee nõukogu esimees

10. juunil tuli kokku AS Eesti Raudtee uus nõukogu koosseisus AS TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens, Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek, RB Raili juhatuse liige Kaido Zimmermann, Soraineni partner Carri Ginter, rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer. Nõukogu esimesel koosolekul valiti ka uus esimees, kelleks sai Sven Pertens. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.

Loe edasi
08. Juuni. 2020

29. mail toimus turvangusüsteemide tugihangete infopäev

Viie aasta jooksul on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas. Lisaks CCS-süsteemide moderniseerimise hankele on plaanis välja kuulutada mitmed tugihanked.

Loe edasi
08. Juuni. 2020

Estonian Railways hosted an information session for the CCS systems support procurements

On 29th of May Estonian Railways hosted an online information session for the CCS systems support procurements. In the following five years, the CCS will be upgraded along five sections at nearly 50 stations within the Estonian Railways infrastructure. In addition to the CCS modernization procurement, it is planned to carry out several support procurements.

Loe edasi
03. Juuni. 2020

Raudteetööd Keila raudteejaamas muudavad liikluskorraldust

6. juunil algavad Keila raudteejaamas rekonstrueerimistööd, mis hõlmavad raudtee-, silla- ja liiklusjuhtimise töid, kontaktvõrgu ehitust ning raudteeületuskohtade renoveerimist. Reisirongiliiklus on katkestatud Valingu-Keila vahel ning seetõttu on reisijate tarbeks käigus asendusbussid kuni 31. juulini, mille kohta täpsemat infot leiavad reisijad Elroni kodulehelt.

Loe edasi
01. Juuni. 2020

Euroopa toetab Eesti Raudtee taristu uuendamist

- EIP panustab Eesti raudteevõrgu kaasajastamisse 95 miljonit eurot
- Uuendus hõlmab raudtee liiklusjuhtimissüsteemide kaasajastamist
- Projekt on osa üleeuroopalisest transpordivõrgust (TEN-T)

Loe edasi
19. Mai. 2020

Telliskivi tänava ülesõidu osaline sulgemine 27.05.2020

Seoses Telliskivi tänava ülesõidu garantiitöödega toimub 27. mail ajavahemikul kella 06:00-16:00 ülesõidu osaline sulgemine.

Ülesõidu ületamine on tagatud, kuid kuna 50% ülesõidust on suletud, siis võib Telliskivi tänaval liigeldes tekkida seisakuid. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Loe edasi
15. Mai. 2020

AS Eesti Raudtee sai uue nõukogu

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas nimetamiskomitee ettepanekul Operaili ja Eesti Raudtee nõukogu liikmed järgmiseks kolmeks aastaks.

Loe edasi
11. Mai. 2020

Paldiski maantee viadukti ehitustööd suurendavad Balti jaama läbilaskevõimet

Eesti Raudtee kuulutas täna välja ehitustööde hanke, mille kohaselt rajatakse Balti jaama sissesõidule üle Paldiski maantee uus raudteeviadukt. Pakkumusi oodatakse kuni 22. juunini.

Loe edasi
08. Mai. 2020

Estonian Railways announced a procurement for electrification design works

In the summer of last year, the Government of the Republic decided to invest in the electrification of Estonian railways in the following years and gave Estonian Railways the task of electrifying the infrastructure by 2028. Electrification of the railway network helps to reduce both the environmental impact and the noise and running time of trains.

Loe edasi
08. Mai. 2020

Estonian Railways is carrying out an online information session for CCS modernization support procurements

 In the years 2020–2024, the CCS will be upgraded along five sections at nearly 50 stations within the Estonian Railways infrastructure. In addition to the CCS modernization procurement, it is planned to carry out following support procurements:

Loe edasi
08. Mai. 2020

AS Eesti Raudtee korraldab veebipõhise turvangusüsteemide moderniseerimise tugihangete infopäeva

Aastatel 2020–2024 on planeeritud uuendada turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas. Lisaks CCS-süsteemide moderniseerimise hankele on plaanis välja kuulutada järgnevad tugihanked:

Loe edasi
08. Mai. 2020

Eesti Raudtee majandusaasta aruanne 2019

Soovime olla huvirühmadega avatud oma tegevust puudutavates erinevates aspektides, just seetõttu koondab AS Eesti Raudtee 2019. majandusaasta aruanne jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, hea ühingujuhtimise tava (HÜT), raamatupidamise ning tegevusaruanded.

Loe edasi
06. Mai. 2020

Eesti Raudtee kuulutas välja elektrifitseerimise projekteerimistööde hanke

Eelmise aasta suvel otsustas Vabariigi Valitsus investeerida järgnevatel aastatel Eesti raudteede elektrifitseerimisse ning andis Eesti Raudteele ülesande 2028. aastaks taristu elektrifitseerida. Raudteevõrgu elektrifitseerimine aitab vähendada nii keskkonnamõju kui ka müra ning rongide sõiduaega.

Loe edasi
05. Mai. 2020

EVR kutsub osalema transiidikonverentsil TRANSESTONIA 2020

Head Eesti Raudtee kliendid ja koostööpartnerid, olete oodatud osalema 11. rahvusvahelisel transiidikonverentsil TRANSESTONIA 2020, mis toimub 14.05.2020 Zoom veebikonverentsina.

Loe edasi
24. Aprill. 2020

AS Eesti Raudtee investeerib valituse poolt eraldatud 10 miljonit eurot turvangusüsteemide moderniseerimisse

Valitsus otsustas kabinetinõupidamisel suurendada aktsiakapitali Eesti Raudtees 10 miljoni euro võrra, et tagada ettevõtte võimekus läbi viia taristuülene turvangusüsteemide moderniseerimise (CCS-) projekt.

Loe edasi
13. Aprill. 2020

Estonian Railways is conducting a market research for smarter crossings

Safety is one of the main priorities for Estonian Railways as an infrastructure company. At the end of 2019, Estonian Railways signed a cooperation contract with a Spanish company Ingeniería y Control Ferroviario for upgrading crossings and pedestrian crossings.

Loe edasi
08. Aprill. 2020

Eesti Raudtee viib läbi turu-uuringu ülekäikude nutikamaks muutmiseks

Ohutus on Eesti Raudtee kui taristuettevõtte üks kõige olulisemaid prioriteete. 2019. aasta lõpus allkirjastasime lepingu ja alustasime koostööd ülesõitude ja ülekäikude uuendamiseks Hispaania ettevõttega Ingeniería y Control Ferroviario. Selle koostöö tulemusel saab Eesti Raudtee taristu 103 ülesõitu ja 9 ülekäiku varustatud kaasaegsetele nõuetele vastava ülesõidu või ülekäigu automaatikasüsteemiga. Lepingujärgsed tööd planeeritakse lõpetada nelja kuni viie aasta jooksul. Loe uudist siit: https://www.evr.ee/et/uudised/159-as-eesti-raudtee-solmis-11-miljoni-eurose-lepingu-uelesoitude-ja-uelekaeikude-moderniseerimiseks.

Loe edasi
03. Aprill. 2020

Tapa-Tartu suuna raudteetööd loovad eelduse rongide kiiruste tõstmiseks

Alates 7. aprillist saavad alguse tänavused raudteede kapitaalremonditööd Tapa-Tartu suunal, mille eesmärgiks on ohutuse ning kiiruste tõstmine antud lõigul.

Loe edasi
19. Märts. 2020

Control Command and Signalling System procurement platform for voluntary networking

In spring 2020, AS Eesti Raudtee is planning to publish a public procurement “Control Command and Signalling system modernization on Tapa-Narva, Tapa-Tartu and Tartu-Valga railway sections”.

Loe edasi
18. Märts. 2020

Tallinn-Peterburi-Moskva rongi väljumised on alates selle nädala reedest ajutiselt peatatud

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga on alates 20. märtsist Tallinn-Peterburi-Moskva rongi väljumised ajutiselt peatatud ning juba müüdud piletid ostetakse tagasi.

Loe edasi
18. Märts. 2020

Palume Moskva-Peterburi-Tallinna rongi väljumist kontrollida piletimüüja Go Raili kodulehelt

Head reisijad!

Anname teada, et hetke seisuga on Moskva-Peterburi-Tallinna rong käigus plaanipäraselt. Kuna olukord võib kiiresti muutuda, siis palume rahvusvahelise rongi väljumisi iga päev kontrollida. Muudatuste korral anname neist teada Facebookis ja kodulehel. Samuti on vastav info piletimüüja kodulehel: https://www.gorail.ee/

Loe edasi
02. Märts. 2020

On 25th of February an information session for Control Command and Signalling System procurement

In spring 2020, AS Eesti Raudtee is planning to publish the public procurement “Control Command and Signalling system modernization on Tapa-Narva, Tapa-Tartu and Tartu-Valga railway sections” and therefore an information session was held for interested parties on February 25th.

Loe edasi
02. Märts. 2020

25. veebruaril toimus turvangusüsteemide moderniseerimise hanke infopäev

AS Eesti Raudtee on selle aasta kevadel välja kuulutamas riigihanget „Turvangusüsteemide moderniseerimine Tapa-Narva, Tapa-Tartu ja Tartu-Valga raudteelõikudel“ ja korraldas huvitatud pakkujatele 25. veebruaril infopäeva.

Loe edasi
20. Veebruar. 2020

Eesti Raudtee osales "Tööle kaasa!" algatusel

Eesti Raudtee peakontor ning mõned teisedki EVR töökohad üle Eesti olid eile täitunud laste naeru ja rõõmukilgetega.

Loe edasi
04. Veebruar. 2020

Moskva-Tallinna rong hakkab sõitma kolm korda nädalas

Alates 7.02.2020 sõidab Moskva-Peterburi-Tallinna reisirong liinil kolm korda nädalas,  välja arvatud suurema nõudlusega perioodidel, mil rong on käigus igapäevaselt.

Loe edasi
03. Veebruar. 2020

TTJA avaldas Tapa–Tartu raudteel asuva Emajõe silla ümberehitamise keskkonnamõju hindamise aruande

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab Tapa – Tartu raudtee olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise ja ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Loe edasi
28. Jaanuar. 2020

AS Eesti Raudtee is carrying out a procurement for the modernization of control command and signalling systems

In spring 2020, AS Eesti Raudtee is planning to publish the public procurement “Control Command and Signalling system modernization on Tapa-Narva, Tapa-Tartu and Tartu-Valga railway sections”.

Loe edasi
28. Jaanuar. 2020

AS Eesti Raudtee korraldab ulatuslikud turvangusüsteemide moderniseerimise hanked

AS Eesti Raudtee on selle aasta kevadel välja kuulutamas riigihanget „Turvangusüsteemide moderniseerimine Tapa-Narva, Tapa-Tartu ja Tartu-Valga raudteelõikudel“.

Loe edasi
28. Jaanuar. 2020

President tunnustab pikaaegset raudteelast Aare Arandit Valgetähe teenetemärgiga

Hr. Aare Arandit tunnustatakse tänavu Valgetähe teenetemärgiga auväärt 55-aastase teenistuse eest Eesti Raudteel.

Loe edasi
14. Jaanuar. 2020

2019. aasta tõi Eesti Raudteele rekordilise arvu reisijaid

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kahanes eelmise aastaga võrreldes 2,4% ning moodustas kokku 13,2 miljonit tonni. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused, keemiakaubad ning põlevkivi.

Loe edasi
13. Jaanuar. 2020

Tallinn-Moskva reisirongide täituvus oli rekordiline

Iga aasta aastavahetuse perioodil reisivad tuhanded turistid Venemaalt Eestisse pühi veetma. Nõnda oli see ka sel aastal, kus Tallinn osutus jällegi Vene turistide pikkade pühade pidamise üheks meelispaigaks.

Loe edasi
07. Jaanuar. 2020

Droonid saavad olema uued abimehed turvalisuse tagamisel

Eesti Raudtee tegeleb järjepidevalt oma vara ja territooriumi turvalisuse tõstmisega ning eesmärkide saavutamiseks lähevad käiku erinevad meetmed.

Loe edasi
09. Detsember. 2019

8. detsembril avati uhiuus raudteelõik Riisipere ja Turba vahel

Eile avati pidulikult Riisipere ja Turba vahel Eesti kiireim raudteelõik, mille maksimaalne lubatud tunnikiirus on 140 km/h. Uhiuuel üle kuue kilomeetri pikkusel raudteelõigul hakkab rong sõitma kuni 11 korda päevas.

Loe edasi
05. Detsember. 2019

Riisipere-Turba raudteelõik avatakse juba sel pühapäeval

8. detsembril kell 10.04 väljub Tallinnast Turbasse esimene rong, mis läbib esmakordselt äsja valminud Riisipere-Turba raudteelõigu. Uhiuue üle kuue kilomeetrise Eesti kõige kiirema raudteelõigu Riisperest-Turbasse avavad pidulikult valitsuse esindajad, Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ja Elroni juhatuse esimees Merike Saks.

Loe edasi
29. November. 2019

AS Eesti Raudtee sõlmis 11 miljoni eurose lepingu ülesõitude ja ülekäikude moderniseerimiseks

Eesti Raudtee tulevate aastate ohutusstrateegia näeb ette tugevat panustamist ettevõtte taristu turvangu- ja liiklusjuhtimissüsteemidesse. Sellega seoses korraldas ettevõte hanke ülesõitude ja ülekäikude moderniseerimiseks, mille võitis Hispaania ettevõte Ingeniería y Control Ferroviario. Täna, 29. novembril sõlmiti kahe ettevõtte vahel 11 miljoni euro väärtuses leping.

Loe edasi
28. November. 2019

Alates detsembrist saab Eesti Raudteel liigelda veelgi rohkem reisironge

Kui siiani on rongide sõidugraafikus kehtinud lõunane paus, mida AS Eesti Raudtee vajas taristu kontrollimiseks ja kiireloomuliste hooldustööde tegemiseks, siis alates 8. detsembrist hakatakse neid töid tegema öösiti.

Loe edasi
20. November. 2019

Riisipere-Turba raudtee sai kasutusloa

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) väljastas Riisipere-Turba raudteele kasutusloa.

Loe edasi
13. November. 2019

Raudteelased käisid Lõuna-Eesti kangelasi tänamas

Oktoobri lõpus kukkusid tormi tõttu puud korduvalt Tallinn-Koidula rongi teekonna ette ning olukord tundus suht lootusetu kuniks appi tõttasid neli vaprat Eesti meest: Raul Piirisild, Raito Piirisild, Indrek Piirisild ja Margus Soidla.

Loe edasi
06. November. 2019

Raudtee tähistab 149. sünnipäeva!

5. novembril 1870. aastal avati liikluseks esimene raudtee Eestis - täna tähistab Eesti raudtee juba 149. sünnipäeva! 

Loe edasi
04. November. 2019

Majanduskomisjon sai tänasel istungil ülevaate raudteevõrgu elektrifitseerimisest

Eesti Raudtee andis tänasel majanduskomisjoni istungil ülevaate raudteevõrgu elektrifitseerimisest, mille kohaselt peaks 2028. aasta lõpuks olema elektrifitseeritud ligi 900 kilomeetrit raudteed.

Loe edasi
29. Oktoober. 2019

Erik Laidvee osaleb foorumil PRO // ДВИЖЕНИЕ.1520.

Täna toimub Sotšis suur rahvusvaheline transpordi logistika foorum PRO // ДВИЖЕНИЕ.1520.

Foorumi raames esineb AS Eesti Raudtee juhatuse esimees-peadirektor Erik Laidvee sessioonil, kus arutatakse e-viisade kasutamist reisijateveol.

Loe edasi
23. Oktoober. 2019

Eesti Raudteele väljastatakse Rohelise Kontori sertifikaat

Telliskivi 60/2 aadressil asuv EVR kontorihoone läbis edukalt Rohelise Kontori ülevaatuse ning AS Eesti Raudteele väljastatakse Rohelise Kontori tunnistus.

Loe edasi
23. Oktoober. 2019

Tallinnas toimub XXVIII Tariifikonverents

Eile alguse saanud XXVIII Tariifikonverents toimub 22.-25.oktoobrini.

Kohale on tulnud 60 inimest 14 erinevast riigist. Nelja päeva jooksul arutatakse Tallinnas SRÜ riikide tariifiküsimusi.

Loe edasi
18. Oktoober. 2019

EVR osales Eesti ja Venemaa vahelisel Ühistranspordi Komisjoni koosolekul

2.oktoobril toimus Moskvas Venemaa Transpordiministeeriumi ning Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaheline Ühistranspordi komisjoni koosolek. Eesti Raudteed esindasid transpordikomisjonis äriarendusjuht Arthur Raichmann ning rahvusvaheliste suhete juht Jelena Agamalova.

Loe edasi
11. Oktoober. 2019

Alates 14. oktoobrist algavad Tööstuse raudteeülesõidu renoveerimistööd

Järgmise nädala esmaspäevast algavad viis päeva kestvad Tööstuse raudteeülesõidu renoveerimistööd, mille käigus toimub ülesõidukatte vahetus ning kaasneva tööna rööbaste ning liiprite vahetus. Tööd toovad kaasa ka ülesõidu ajutisi sulgemisi öisel ajal, jalakäijatele on raudtee ületus tagatud kogu perioodil.

Loe edasi
09. Oktoober. 2019

Politsei suurõppusest võtab osa ka Eesti Raudtee

Politsei- ja piirivalveamet korraldab tuleval nädalal suurõppuse, kus harjutatakse tegutsemist vastuvõtupunktis massilise sisserände korral.

Loe edasi
08. Oktoober. 2019

Politsei võtab koostöös Eesti Raudteega ohutu raudteeületuse kõrgendatud tähelepanu alla

Politsei, Eesti Raudtee, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja turvafirma USS Security võtavad homme 9. oktoobril luubi alla raudteeülesõidud ja ülekäigukohad Põhja, Lõuna ja Ida prefektuuride haldusalas, et tuletada liiklejatele meelde ohutusreegleid ülesõitudel.

Loe edasi
03. Oktoober. 2019

Eesti Raudtee läbis edukalt kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi järelvalveauditi

Eesti Raudtees viidi 19.-26. septembrini läbi kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide järelvalveaudit. Selle tulemusel veenduti, et ettevõtte tegevus vastab jätkuvalt ISO 9001 ja ISO 14001 standarditele ning sertifikaadid kehtivad ka edaspidi.

Loe edasi
01. Oktoober. 2019

E-viisa Venemaale ei kehti rongiga reisijatele

Alates 1. oktoobrist 2019 saavad 53 riigi, sealhulgas Eesti kodanikud kasutada  elektroonilist viisat Peterburi ja Leningradi oblasti külastamiseks. Siiski on oluline tähele panna, et e-viisat ei saa rongiga reisijad Venemaa külastamiseks kasutada!

Eestis vahendab rongipiletite müüki Tallinna-Peterburi-Moskva rongile Go Rail. Info piletite ja rongigraafiku kohta leiab siit: https://www.gorail.ee/piletimuuk/

 

Loe edasi
26. September. 2019

GALERII: Viimase kaheksa aasta suurimal raudteeõppusel Kopli raud mängiti läbi erinevad õnnetused

Tallinnas Telliskivi piirkonnas läbi mängitud massiivsel raudteeõppusel harjutasid Päästeamet, Politsei, kiirabi, Tallinna Linnavalitsus ja paljud muud ametkonnad, kuidas tegutseda raudteel juhtunud kümnete vigastatutega suurõnnetuse korral, kui päästetöid raskendavad veel lisaks keemialeke ning plahvatusoht.

Loe edasi
24. September. 2019

Eesti Raudtee juht Erik Laidvee valiti Euroopa raudtee-ettevõtete ühenduse asepresidendiks

Eile, 23 septembril Gdanskis toimunud Euroopa Raudtee- ja Infrastruktuuriettevõtete Ühenduse (CER) peaassambleel valiti AS-i Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee CER-i juhtkomitee asepresidendiks.

Loe edasi
23. September. 2019

Eesti Raudtee viib läbi ulatusliku turvangusüsteemide moderniseerimise

AS Eesti Raudtee sõlmis ühispakkujate Proxion Plan Oy ja Welado Oy-ga turvangusüsteemide kaasajastamise hankedokumentide ettevalmistamiseks ja sellele järgnevate projekteerimis- ja ehitushangete kontseptsiooni loomiseks lepingu.

Loe edasi
20. September. 2019

26. septembril toimub Tallinna rahvarohkes piirkonnas suurõppus

Eesti Raudtee korraldab järgmisel nädalal 26. septembril koostöös Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Häirekeskuse, Elroni, Operaili, Tallinna Linnavalitsuse ja paljude teiste ametiasutustega Tallinnas Telliskivi loomelinnaku ja Kopli kaubajaama piirkonnas õppuse, et harjutada tegutsemist paljude ohvritega rongiõnnetuse korral.

Loe edasi
19. September. 2019

Alates 22. septembrist algavad Telliskivi raudtee ülesõidu renoveerimistööd

Selle nädala pühapäeva õhtust algavad nädal aega kestvad Telliskivi raudteeülesõidu renoveerimistööd, mille käigus toimub ülesõidukatte vahetus ning kaasneva tööna rööbaste ning liiprite vahetus. Tööd toovad kaasa ka ülesõidu ajutisi sulgemisi, jalakäijatele on raudtee ületus tagatud kogu perioodil. 

Loe edasi
12. September. 2019

Eesti Raudtee viib läbi turu-uuringu geoinfosüsteemi (GIS) leidmiseks

Eesti Raudtee omab raudteetaristu ettevõttena mitmesugust vara Eesti erinevais paigus. Toetamaks ettevõtte taristu-, ehitus- ja liiklusteenistuse tööd, kavatseme peagi välja kuulutada hanke geoinfosüsteemi kasutuselevõtuks.

Loe edasi
02. September. 2019

Kasutuseta jäänud raudteelõikude üles võtmine nii Tallinnas kui ka Tartus parandab linnapilti

Nii Tallinnas Balti jaama turu läheduses asuval raudteelõigul kui ka Tartus sadamaraudteel rongid enam ei sõida, kuid raudtee on siiski mõlemas asukohas veel alles. Eesti Raudtee likvideerib mõlemad raudtee lõigud järgnevate kuude jooksul ning annab maa linna kasutusse tagasi.

Loe edasi
18. Juuli. 2019

Eesti Raudtee viib läbi liikluskorralduse automatiseerimise turu-uuringu

Eesti Raudtee 2019-2024 strateegiast lähtuvalt on raudtee üheks lähiaastate fookuseks taristu kaasajastamine eesmärgiga viia liiklusjuhtimine uuele tasandile. Vajalik on liikluse automatiseerimine mis tähendab nii juht- kui operatiivseadmete täielikku väljavahetamist. Ajendatud on see sellest, et jaamades on kasutusel aegunud ca 50 aastat vanad releesüsteemid, mille hooldamine on kulukas ja varuosasid enam ei ole, seega need vajavad väljavahetamist.

 

Loe edasi
09. Juuli. 2019

Keila raudteejaam läbib põhjaliku uuenduskuuri

Homsest, 10. juulist algavad olulised ümberehitustööd Keila raudteejaamas. Sellega saab alguse esimene etapp remonditöödest, mille eesmärgiks on Keila raudteejaama teede ja liiklusjuhtimissüsteemide täielik rekonstrueerimine. 2019. aastal on kavas rekonstrueerida Keila raudteejaama Paldiski poolne ots ning tööd on plaanis lõpetada 2020. aastal Keila raudteejaama Tallinna poolse otsa rekonstrueerimisega.

Loe edasi
23. Mai. 2019

AS Eesti Raudtee kuulutas välja riigihanke “CCS suurhanke ettevalmistamine ja konsultatsioon” ja korraldas huvitatud pakkujatele veebipõhise infoseminari

AS Eesti Raudtee kuulutas käesoleval nädalal välja riigihanke: “CCS suurhanke ettevalmistamine ja konsultatsioon” ja korraldas huvitatud pakkujatele veebipõhise infoseminari.

Loe edasi
20. Mai. 2019

INVITATION TO INFORMATION SESSION – CCS-SYSTEMS MODERNIZATION PROCUREMENT

Dear Sir / Dear Madam,

 

In the upcoming days, Estonian Railway Ltd is going to publish a public procurement „Preparation and consultation of CCS-systems modernization procurement” (Reference No 209402 in the Estonian Public Procurement registry).

Currently, we are arranging information session for the interested parties in this procurement.

Loe edasi
15. Mai. 2019

Tapa – Narva raudtee ehitustööd jätkuvad

Eelmisel aastal alanud remonditööd Tapa – Narva suunal said käesoleval kevadel taas hoo sisse. Töödega alustati aprillis Tapa – Kadrina lõigul, mille lõpetamine on planeeritud juuni algusesse, samuti on juba lõpetatud remont Sonda jaama peateel. Paralleelselt algavad maikuu lõpus tööd Püssi – Kohtla lõigul.

Loe edasi
14. Mai. 2019

Toimub Emajõe silla ehituse keskkonnamõjude hindamise programmi avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatas täna Tapa – Tartu raudteelõigul 417,3 – 421,6 km olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise ja väikese raadiusega kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Loe edasi
14. Mai. 2019

Eesti Raudtee üldkoosolek kinnitas ettevõtte aastaaruande

AS Eesti Raudtee üldkoosolek, majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas eile 13. mail AS-i Eesti Raudtee aastaaruande.

Loe edasi
06. Mai. 2019

Kotka tänava veeviimar suletakse alates 13. maist kolmeks nädalaks tugiseinte remondiks

Kevade hakul tuvastasid Eesti Raudtee töötajad Tallinn – Pääsküla raudteelõigul paikneva tehnoloogilise kivitruubi Kotka tänava poolsetes raudbetoonist tugiseintes praod, mis rongiliiklusest tuleneva vibratsiooni mõjul aina enam lagunevad. Selleks, et peatada konstruktsiooni lagunemine ning tagada jalakäijate ja rongiliikluse ohutus, toimub perioodil 13. maist kuni 3. juuni 2019 veeviimari tugiseinte remont. Nimetatud ajavahemikul on Kotka tänava truup jalakäijate läbipääsuks suletud.

Loe edasi
03. Mai. 2019

Tallinna tiheasustust läbiv raudtee muutub turvalisemaks

AS Eesti Raudtee poolt läbiviidavad kapitaalremondi tööd Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee liinidel, mis kestavad kuni 2020 aastani, jõudsid ohutustööde faasi. Üheks oluliseks fookuseks on tihedalt asustatud linna-siseste alade turvalisuse taseme tõstmine, mille raames rajatakse ohutuse eesmärgil aed raudteega piirnevatele aladele. Tallinnas paigaldatakse ligi 9,3 km ohutusaeda Lilleküla raudteepeatuse ning Pääsküla raudteejaama vahelistele lõikudele.

Loe edasi
26. Aprill. 2019

Lapse suu ei valeta: “Aga minu issi sõidab alati punasega üle raudtee!”

Eelmise aasta raudteel toimunud õnnetused maalisid kurva pildi ühiskonna liikluskultuuri puudulikkusest ning tõid aina tugevamalt fookusesse ettevõttepoolsed ohutusteemalised tegevused. Üheks meie kõige südamelähedasemaks tegevuseks ohutuse valdkonnas on jõuda raudtee sõnumitega lasteni. Just seetõttu käivad Eesti Raudtee töötajad iga aasta koolides ja lasteaedades lastele rääkimas raudteeohutusest.

Loe edasi
22. Märts. 2019

Eesti Raudtee jaamades toimub kunstiprogramm “Siberi lapsepõlv. 70 aastat märtsiküüditamisest”

Kunstiprogramm “Siberi lapsepõlv” on näituste ja sündmuste seeria, millega mälestatakse 70 aasta möödumist märtsiküüditamisest. See on osa meie kollektiivsest mälust ja isiklik kogemus neile, kes tollel 1949. aasta kevadtalvel olid lapsed või veel sündimata. Kunstirühmitus SLED on viimase kahe aasta jooksul kogunud lapsena küüditatud inimeste mälestusi ning käinud koos nendega uurimisreisidel Siberis. Programm põhineb rühmituse SLED tihedal koostööl küüditatutega.

Loe edasi
28. Veebruar. 2019

Eesti Raudtee korraldab turvangusüsteemide kaasajastamise tarbeks ERTMS turu-uuringu

AS Eesti Raudtee lähiaastate taristuarenduse üheks olulisimaks strateegiliseks eesmärgiks on taristuülene turvangusüsteemide moderniseerimine. Sellega seoses on Euroopa Liidu piirkonnas läbi viimisel turu-uuring, mille raames hinnatakse ERTMS (European Rail Traffic Management System) lahenduste sobilikkust, investeeringute mahtu ja edasise rakendamise võimalusi AS-i Eesti Raudtee taristul. Turu-uuring kestab 15. märtsini ning seda viib läbi AS Eesti Raudtee taristuteenistus.

Loe edasi
14. Veebruar. 2019

Suurtüki 12 kinnistule algas uus enampakkumine

AS Eesti Raudtee müüb kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Suurtüki 12 asuva hoonestatud kinnistu alghinnaga 1,63 miljonit eurot, mis ei sisalda käibemaksu. Vastavalt seadusandlusele ostuhinnale käibemaks ei lisandu. Suurtüki 12 kinnistu asub Tallinna vanalinna vahetus läheduses ning teenib pikaajalise lepingu alusel kuni 2021. aasta juulikuu lõpuni ka üüritulu. Kinnistul asuvad kahekorruseline remonditöökoda ja pumbajaam. Ostjal on võimalus olemasolevad hooned renoveerida ning seeläbi üüritulu kasvatada.

Loe edasi
13. Veebruar. 2019

12. veebruaril toimus “Ülesõitude moderniseerimise raamlepingu” infopäev

AS Eesti Raudtee on käesoleva aasta kevadel välja kuulutamas riigihanget: “Ülesõitude moderniseerimise raamleping” ja korraldas huvitatud pakkujatele Hestia Hotel Europa´s infopäeva.

Loe edasi
31. Jaanuar. 2019

Eesti Raudtee peakontor alustab tööd Telliskivis

Alates veebruarikuust toimetab AS Eesti Raudtee peakontor uuel aadressil Telliskivi 60/2, I-hoones.

Loe edasi
25. Jaanuar. 2019

Eesti Raudtee korraldab 12. veebruaril “Ülesõitude moderniseerimise raamlepingu” infopäeva

 

AS Eesti Raudtee on käesoleva aasta kevadel välja kuulutamas riigihanget: “Ülesõitude moderniseerimise raamleping” ja korraldab huvitatud pakkujatele infopäeva. Nimetatud riigihanke eesmärk on leida pakkuja üle Eesti paiknevate 107 ülesõidu ja 9 ülekäigu automaatikaseadmete moderniseerimiseks, kusjuures leping sõlmitakse kolmeks aastaks, pikendamise võimalusega kahe aasta võrra. 

Loe edasi
15. Jaanuar. 2019

Eesti Raudtee lõpetas 2018. aasta edukalt

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas eelmisel aastal  üle 9% võrreldes eelmise aastaga ning moodustas kokku 13,5 miljonit tonni. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi.

Loe edasi
14. Jaanuar. 2019

Tartu jaama invatõstuk vahetati uue vastu

2018. aasta lõpus vahetati Tartu jaamas välja invatõstuk, mis oli ajutiselt rikkis pahatahtliku rikkumise tõttu. Uue invatõstuki paigaldamise ning hooldamise tarbeks korraldas AS Eesti Raudtee hanke, mille võitis Eesti Otis AS. Tõstuki juures on olemas ka kasutusõpetus ning abinumber, millele helistades on võimalik kutsuda abi turvatöötaja näol.

Loe edasi
19. Detsember. 2018

Eesti Raudtee allkirjastas järgnevaks aastaks Eesti Raudteelaste Ametiühinguga kollektiivlepingu

AS Eesti Raudtee ja Raudteelaste ametiühing kirjutasid täna, 19. detsembri hommikul alla 2019. aasta kollektiivlepingule. Eesti Raudtee juhatuse esimehe Erik Laidvee sõnul polnud läbirääkimised kerged, kuid möödusid väga konstruktiivselt. „Kahepoolsed kohtumised võimaldasid meil optimeerida tööprotsesse ning tervikuna jõuda veelgi parema lepinguni, mis tagavad meie töötajatele järgnevaks aastaks paremad töötingimused,“ kommentaaris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Loe edasi
13. Detsember. 2018

Eesti Raudtee üheteistkümne kuu veomaht lubab prognoosida ettevõtte jaoks edukat aastat

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas selle aasta üheteistkümne kuu jooksul 12% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 12,4 miljonit tonni. Kõige enam veetavatakes kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi.

Loe edasi
29. November. 2018

AS Eesti Raudtee läbis edukalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ning keskkonnajuhtimissüsteemi standardi auditi

 Eesti Raudtee on selle aasta jooksul korrastanud oma sisemisi süsteeme ning protsesse eesmärgiga sertifitseerida oma ettevõtte rahvusvaheliste standarditega ISO 9001 ja ISO14001 ning nüüdseks on see eesmärk saavutatud.

Loe edasi
27. November. 2018

Täna võetakse Ida- ning Lääne-Virumaal ohutu raudteeületamine luubi alla

Hoidmaks ära raskeid õnnetusi, võtavad Eesti Raudtee, politsei ning turvafirma USS Security täna 27. novembril luubi alla Rakvere, Tapa, Tamsalu, Jõhvi, Narva, Kiviõli raudteeülekäigud- ja sõidud.

Loe edasi
19. November. 2018

Eesti Raudtee kümne kuu veomahud näitavad tõusu

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese kümne kuu jooksul pea 14% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 11,3 miljoni tonni. Kõige enam veetavatakes kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi.

Transiitveod moodustasid selle aasta kümne kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest 7,6 mln tonni, mis on 27,6% kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil.

Loe edasi
26. Oktoober. 2018

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee viimase ehitushanke

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee ehitushanke, millele oodatakse pakkumisi kuni 27.11.2018.a. Eduka pakkuja ülesandeks on koostada tööprojekt ning 2019. aasta sügiseks valmis ehitada raudtee muldkeha ülemine kiht, truubid-sillad, ülesõidud-ülekäigud ning raudtee pealisehitus. Kuna tegemist on uue raudtee ehitamisega, tuleb edukal pakkujal läbi viia ka EL vastavushindamine.

Loe edasi
16. Oktoober. 2018

Eesti Raudteel kasvavad nii veomahud kui ka rongiga reisijate arv

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese üheksa kuu jooksul 14,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku pea 10,2 miljoni tonni. Endiselt on kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi.

Loe edasi
15. Oktoober. 2018

AS Eesti Raudtee sõlmis lepingu Riisipere veoalajaama ehitamiseks

Eelmise nädala lõpus, 12. oktoobril, sõlmis Eesti Raudtee Tšehhi ettevõttega Elektrizace železnic Praha a.s. lepingu uue Riisipere veoalajaama projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lepingu maksumuseks on 2,2 miljonit eurot.

Loe edasi
12. Oktoober. 2018

Eesti Raudtee müüb Suurtüki 12 kinnistut

 AS Eesti Raudtee müüb kirjalikul enampakkumisel Tallinnas Suurtüki 12 asuva hoonestatud kinnistu alghinnaga 3 miljonit eurot (sisaldab käibemaksu). Kinnistul asuvad kahekorruseline remonditöökoda ja pumbajaam (ehitistel puudub energiamärgis).

Pakkumise tegemise jaoks vajalik lisainformatsioon asub ka siin: hanked ja müügikuulutused

Pakkumise tegemisel tuleb lähtuda enampakkumise korrast. Samuti peab pakkumise tagatisraha 150 tuhat eurot laekuma AS Eesti Raudtee Swedpanga arveldusarvele: EE642200221044366990 (märkida viitenumbriks 5555) hiljemalt 8. novembriks 2018. kell 11.00. Kirjalikud pakkumised palume esitada AS-ile Eesti Raudtee aadressil Toompuiestee 35, Tallinn, esimese korruse valvelauda.

 

Pakkumise esitamise tähtaeg: 8.11.2018 kell 11.00

Pakkumise lisad:

 

Enampakkumise kord

Kinnisturaamatu registriosa nr 2025001

Katastriüksuse plaan

Piirprotokoll

Asendiplaan

Eksplikatsioon

Hoone 2 joonised ja lõige

Hoone 8 joonised ja lõige

 

 

 

Loe edasi
09. Oktoober. 2018

Liiklejate käitumine Lõuna-Eesti raudteeületuskohtades võetakse luubi alla

Hoidmaks ära raskeid õnnetusi, võtavad Eesti Raudtee, politsei ning turvafirma USS Security 10. oktoobril luubi alla Jõgeva, Tartu, Elva ja Valga raudteeülekäigud- ja sõidud.

Sel aastal on raudteeülekäikudel ja -ülesõitudel juhtunud mitmeid raskete tagajärgedega õnnetusi, mille põhjusteks valdavalt tähelepanematus või ka igapäevaste liiklus- ja ohutusreeglite eiramine.

Loe edasi
14. September. 2018

Eesti Raudtee kaheksa kuu veomahud endiselt tõusujoones

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese kaheksa kuu jooksul 14,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas veidi üle 9,1 miljoni tonni. Endiselt on kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi.

Loe edasi
15. August. 2018

Eesti Raudtee veomahud on juba 11 kuud järjestikku kasvanud

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas juulis üle 21% ning esimese seitsme kuu jooksul 14,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 8,1 miljonit tonni. Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi.

Loe edasi
10. August. 2018

AS Eesti Raudtee sõlmis pea 16,5 miljoni eurose lepingu Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks

AS Eesti Raudtee sõlmis 29. juunil Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks koostöölepingu Mipro Oy´ga, mille väärtuseks on pea 16,5 miljonit eurot. Lääne-Harju projekti moderniseerimistööd hõlmavad raudteelõike Tallinn–Keila–Paldiski, Klooga–Kloogaranna ja Keila–Riisipere ning nende liidestuskohti väliste raudteeharudega. Antud lepinguga saavutas AS Eesti Raudtee ka märkimisväärse kokkuhoiu 10,6 miljoni euro väärtuses, mis suunatakse uutesse projektidesse raudtee taristu arendamiseks.

Loe edasi
20. Juuni. 2017

Avalikustati Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise aruanne

AS Eesti Raudtee lõpetas 2015. aasta sügisel alguse saanud Tapa-Tartu liini põhjaliku rekonstrueerimise. Tegemist on ühe Eesti Raudtee viimase aja suurima projektiga, mille kogumahuks oli 57 kilomeetri ulatuses rööbasteede kapitaalremonti. Töid rahastati 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist, mille kogumaksumus oli ligi 25 miljonit eurot.

Loe edasi