Eelmise aasta raudteel toimunud õnnetused maalisid kurva pildi ühiskonna liikluskultuuri puudulikkusest ning tõid aina tugevamalt fookusesse ettevõttepoolsed ohutusteemalised tegevused. Üheks meie kõige südamelähedasemaks tegevuseks ohutuse valdkonnas on jõuda raudtee sõnumitega lasteni. Just seetõttu käivad Eesti Raudtee töötajad iga aasta koolides ja lasteaedades lastele rääkimas raudteeohutusest.

2019. aastal on meie töötajatel ambitsioonikas plaan jõuda vähemalt kümnesse kooli ning lasteaeda. Märtsikuus alustasime Raasiku põhikooli ning lasteaiaga. „See on täpselt selline koht, kus on vaja lastega ohutusest rääkida, kuna raudtee on aleviku keskel ja nii mõnedki lapsed peavad seda ületama oma kooli- või lasteaiateel,“ kommenteeris Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

„Raudteeohutuse reeglid ning põhimõtted esitletakse koolituse käigus lastele läbi animatsioonide, arutelude ning pigem mängulises võtmes, et muuta õpikogemust lõbusaks. Kõige parem on lasteni jõuda läbi oma kogemuse ning asju tuleb seletada neile nende keeles,“ ütles Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu. Kokku osales Eesti Raudtee töötajate Marius Kupperi ning Tarvi Viisalu poolt läbi viidud koolitustel pea 150 last.

Koolituste käigus jagvad lapsed tihtipeale ka oma kogemust ning räägivad oma vanemate käitumisharjumustest raudtee ületamisel. Ka sel korral tõdesid lapsed kahjuks, et nende vanemad ületavad raudteed tihtipeale punase tulega. Kõik koolitusel osalenud lapsed said Eesti Raudtee poolt kaasa raudteeohutuse tegevusraamatud, kus läbi erinevate ülesannete lahendamise saab õppida raudteel ohutu käitumise põhitõdesid.

 

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]