AS Eesti Raudtee poolt läbiviidavad kapitaalremondi tööd Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee liinidel, mis kestavad kuni 2020 aastani, jõudsid ohutustööde faasi. Üheks oluliseks fookuseks on tihedalt asustatud linna-siseste alade turvalisuse taseme tõstmine, mille raames rajatakse ohutuse eesmärgil aed raudteega piirnevatele aladele. Tallinnas paigaldatakse ligi 9,3 km ohutusaeda Lilleküla raudteepeatuse ning Pääsküla raudteejaama vahelistele lõikudele.

„Raudteel käimine ja selle ületamine väljaspool ametlikke ületuskohti on keelatud tegevus. Kuna inimeste harjumusi aga on raske muuta, siis just ohutusaedade paigaldamine aitab piirata ligipääsu ohtlikele aladele ning suunata jalakäijad ametlikele raudtee ületuskohtadele. Loodame siinjuures inimeste mõistvale suhtumisele, sest just nende turvalisuse suurendamiseks seda tööd teemegi,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Ohutusaia paigaldustööd kestavad 2019. aasta suve lõpuni.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]