Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on rongide kiiruse tõstmine Tartu suunal. Selleks teostati Tapa-Tartu lõigul kapitaalremont, mille käigus vahetati välja raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid ning laiendati muldkeha. Edasi on aga tarvilik suurema kiiruse saavutamiseks ehitada üle Emajõe uus sild. Selleks kuulutas Eesti Raudtee välja Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse ehitustööde hanke, millele oodatakse pakkumisi 29. septembriks.

„Olemasolev metallist raudteesild on üle kuuekümne aasta vana ning valmis minema oma teenitud vanaduspuhkusele. Lisaks ei võimalda olemasolev käänuline raudteetrass täna suuremat kiirust kui 100 km/h,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. „Uus raudteesild ja raudteetrassi õgvendus võimaldavad tõsta reisirongide liikumiskiirust kuni 135 km/h,“ lisas Vjatkin.

Emajõe uus raudteesild rajatakse olemasoleva Jänese raudteesilla kõrvale viimasest loode suunas. Sild on kavandatud kolmeavalise kaarsillana, mis sobitub visuaalselt Tartu linna sildadega ja tagab kummalgi pool jõge 10 meetri laiused kallasrajad. Kaasnevalt õgvendatakse Maramaa ja Vorbuse külades olemasolevat raudteetrassi ligikaudu 2,2 km ulatuses.

Peale edukat hankemenetlust on plaanis ehitustöödega alustada käesoleva aasta neljandas kvartalis ning tööd kestavad järgmise aasta lõpuni. Tööde ajal võib esineda lühi- ja pikaajalisi liikluskatkestusi, millest teavitatakse rongireisijaid ette.

 

Video rajatavast sillast ja raudteetrassist:  https://www.youtube.com/watch?v=vWZ5bqbHfaU.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]