Eesti Raudtee on astumas jõudsalt edasi järgmiste sammudega, et taastada raudteetaristu Haapsalu liinil. Peale Riisipere-Turba raudteelõigu rajamist alustati järgmiste töödega, milleks on projektlahenduste väljatöötamised kuni Rohukülani. Esimeseks etapiks kogu nimetatud projektist on Turba-Ellamaa lõigu projekteerimine. Selle tarbeks kuulutas Eesti Raudtee välja projekteerimistööde hanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 30. septembrini.

„Turba ja Ellamaa vahelise projekteeritava raudteelõigu pikkuseks on pisut üle 5 km. Raudteelõigu projekteerimistööd hõlmavad muldkeha, rööbastee, ülesõitude, ülekäikude, ooteplatvormi ja viadukti projekteerimist. Lisaks tuleb rekonstrueerida raudteelõigule jäävad olemasolevad truubid ja sillad,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Uus viadukt rajatakse üle Haapsalu maantee olemasoleva ajaloolise Turba-Haapsalu raudteekoridori.

Peale edukat hankemenetlust on plaanis projekteerimistöödega alustada käesoleva aasta neljandas kvartalis ning antud tööd kestavad järgmise aasta teise kvartalini.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]