Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ sõlmisid Paldiski maantee viadukti ehitusööde lepingu. Lepingu raames teostatakse viadukti projekteerimis- ja ehitustööd. Uus viadukt rajatakse olemasoleva ajaloolise viadukti kõrvale, säilitades selle muinsuskaitselist väärtust maksimaalselt. Visuaalselt säilitatakse tugimüüride välimus, uus viadukt arvestab nii linnaruumilise kui ajaloolise vaatekoridoriga Paldiski maanteelt vanalinnale. Lepingu maksumuseks kujunes veidi üle 1,5 miljoni euro.

„Viadukti rajamine on esimeseks etapiks Tallinna ja Kitseküla peatuskoha vahele täiendava peatee ehituseks. Viadukt kui ka uus peatee suurendavad oluliselt Balti jaama läbilaskevõimet nii ida- kui edelasuunal ning tagavad paindlikuma graafiku jaama saabuvatele ja väljuvatele rongidele. Suurem läbilaskevõime ja jaamatöö paindlikkus võimaldavad omakorda seda, et reisijateveoga tegelev ettevõte saab vajadusel lisada täiendavaid väljumisi igale suunale ning tihendada liiklusgraafikut,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.


LEONHARD WEISS OÜ juhatuse liikme Indrek Kaliste sõnul on tegemist nii linnaruumi, kui ka raudteeliikluse parendamise kontekstis olulise ja huvitava insener-tehnilise projektiga, mis hõlmab lisaks viadukti enese ehitusele ka teisi raudteetaristu osi – kontaktvõrku ja juhtimissüsteeme. „Just sellised komplekssed projektid on meie tugevuseks. Antud lepingu täitmisel saavad olema kaasatud ettevõtte erinevate valdkondade spetsialistid,“ ütles Kaliste.

Ehitustööde ajal võib esineda lühi- ja pikaajalisi liikluskatkestusi, häiritud võib olla ka autoliiklus viadukti all. Piirangutest teavitatakse ette täpsemate detailide selgumisel.

Viadukti planeeritav valmimisaeg on 31. detsember 2021.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]