Eesti Raudtee sõlmis lepingu Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse ehitusööde läbiviimiseks

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on järkjärguline reisirongide kiiruste tõstmine Tallinn-Tartu suunal. Selleks on varasematel aastatel Tapa ja Tartu vahelistel lõikudel läbi viidud mitmeid raudtee kapitaalremonte, millede käigus vahetati välja kogu raudtee pealisehitis. Järgmise olulise tööna on rajada üle Emajõe uus raudteesild ja õgvendada olemasolevat raudteetrassi ligikaudu 2,2 km ulatuses. Nende tööde läbi viimiseks sõlmisid Eesti Raudtee ja AS TREV-2 Grupp täna lepingu üle 4,85 miljoni euro väärtuses.

„Olemasolev metallist raudteesild on üle kuuekümne aasta vana ning valmis minema oma teenitud vanaduspuhkusele. Lisaks ei võimalda olemasolev käänuline raudteetrass täna suuremat kiirust kui 100 km/h,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. „Uus raudteesild ja raudteetrassi sirgemaks tegemine võimaldavad tulevikus täita riigi suunist järk- järgult suurendada reisirongide kiirusi,“ lisas Vjatkin.

Emajõe uus raudteesild rajatakse olemasoleva Jänese raudteesilla kõrvale viimasest loode suunas. Sild on kavandatud kolmeavalise kaarsillana, mis sobitub visuaalselt Tartu linna sildadega ja tagab mõlemal pool jõge 10 meetri laiused kallasrajad.

„Oleme viimased kolm aastat ehitanud edukalt Tallinn-Tartu maanteelõiku, kuhu on rajatud mitmeid maanteeviadukte. Uue Emajõe raudteesilla ehitus on viimase viie aasta jooksul juba teine koostööprojekt Eesti Raudteega. Kindlasti on tegemist väga huvipakkuva ja ka vastutusrikka projektiga, kuna nii pikka raudteessilla projekti ei ole viimastel aastatel Eestis teostatud ja meil on hea meel selle projekti teostamisse panustada,“ kommenteeris AS TREV-2 Grupi maanteede ehituse valdkonna juht Margus Praks.

Ehitustööde ajal võib esineda mõningaid liikluskatkestusi või -piiranguid, milledest teavitatakse ette täpsemate detailide selgumisel. Uus sild valmib 2021. aasta lõpuks.

Video rajatavast sillast ja uuest raudteetrassist:  https://www.youtube.com/watch?v=vWZ5bqbHfaU

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]