Selle aasta mais kuulutas Eesti Raudtee välja rahvusvahelise hanke, mille eesmärk oli leida partner raudtee elektrifitseerimise tehnilise lahenduse ja eelprojekti koostamiseks. Hanke vastu oli suur huvi ning esimeses etapis, mille käigus hinnati pakkujate varasemaid kogemusi, esitasid taotlused hankel osalemiseks ettevõtted mitmetest välisriikidest.

Teise etappi pääsesid ettevõtted Soomest, Saksamaalt ja Hispaaniast. Parima pakkumise summas 3,7 miljonit eurot esitasid ühispakkujatena Hispaania ettevõtted Ardanuy Ingeneria S.A. ja Ayesa Ingenieria y Arquitectura, kellega sõlmiti oktoobri teises pooles ka leping. „Ardanuy Ingeneria S.A. näol on tegemist meie regioonis tuntud tegijaga, kes on oma panuse andnud ka Rail Baltica projekti ettevalmistustesse ning olnud partneriks Leedu riiklikule raudteele,“ ütles Eesti Raudtee elektrivõrkude juht Andrus Alas. Tema sõnul loovad eelnevalt nimetatud kogemused meie regioonis koostööks hea pinnase.

Leping näeb esimese suurema tegevusena ette kogu elektrifitseeritava raudtee tehnilise lahenduse koostamist. Sellele järgneb Aegviidu-Tapa-Tartu lõigu eelprojekti koostamine, mis peab valmima 2022. aasta alguses. Elektrifitseerimise projekti esimene suur eesmärk on ehitada 2024. aasta lõpuks valmis Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvõrk, mis on kooskõlas Elroni värskelt sõlmitud hankelepinguga uute elektrirongide soetamiseks. Kogu elektrifitseerimise projekt on plaanitud lõpetada hiljemalt 2028. aasta lõpus.

 

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]