Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ sõlmisid Balti jaama laiendamise ehitusööde lepingu maksumusega veidi üle 3,3 miljoni euro, mille raames rajatakse kaks uut jaamateed koos platvormidega ning ehitatakse täiendav peatee Paldiski maantee viadukti ja Kitseküla peatuse vahele.

Eelmisel aastal sai Tallinna üks vanimaid raudteejaamasid Balti jaam 150-aastaseks. Kuigi aastate jooksul on jaama pidevalt kaasajastatud, siis uusi jaamateid ning platvorme pole sinna juba tükil ajal lisatud. „Meil on äärmiselt hea meel alustada Tallinna linna jaoks nõnda olulise sõlmpunkti Balti jaama ehitustöödega, sest uusi jaamateid pole sinna juurde ehitatud juba aastakümneid ning viimased suuremad renoveerimistööd platvormidega teostati 2012. aastal,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Lepingutööde mahus rajatakse jaama kaks uut jaamateed ning platvormi, mis loob jaamasiseselt eeldused rohkemate rongide teenindamiseks. „Kui täna kasutavad ida- ja lõunasuunalised rongid jaamast väljumiseks ja saabumiseks ühte ja sama teed, siis tulevikus hakkab olema neid kaks. Arvestades ka Eesti Raudtee lähiaastate suuremahulisi investeeringud elektrifitseerimisse ja liiklusjuhtimissüsteemide moderniseerimisse, on Balti jaama laiendamine heaks eelduseks reisirongide väljumiste suurendamiseks,“ lisas Vjatkin. Töödega on planeeritud alustada juba selle aasta teise kvartali jooksul ning kaasneva tööna on juba käimas Paldiski maanteele uue raudteeviadukti rajamine.

LEONHAD WEISS OÜ juhatuse liikme Indrek Kaliste sõnul on tegemist raudtee reisirongiliikluse kvaliteedi parandamise seisukohalt väga olulise objektiga, kuna läbi selle paraneb raudtee töökindlus Tallinna Balti jaamas ning luuakse eeldused reisijate paremaks teenindamiseks.

Rongireisijate liikumist jaamasisesed ehitustööd suures osas ei häiri, kuna ehitusperioodil jäävad käiku kõik tänased platvormid. Suuremad ehitustööd Kitseküla piirkonnas, mille käigus toimuvad ka mõned liikluskatkestused, on plaanis teostada sügisel ning nendest teavitatakse reisijaid eelnevalt ette. 

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]