Soovime olla huvirühmadega avatud oma tegevust puudutavates erinevates aspektides, just seetõttu koondab AS Eesti Raudtee 2020. majandusaasta aruanne jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, hea ühingujuhtimise tava (HÜT), raamatupidamise ning tegevusaruanded.

Oleme aruande koostanud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega ja samuti hea ühingujuhtimise tava nõuete ning Global Reporting Initiative (GRI) jätkusuutlikkusearuandluse standardi kohaselt. Aruanne on valminud ettevõtte juhtkonna ja valdkondade spetsialistide koostööna ning on leitav siin: EESTI RAUDTEE AASTAARUANNE 2020

Head lugemist!

Aastaaruanne2020