Raudtee moderniseerimine Keila jaamas ja Keilast Riisipere ning Paldiski suundadel on jõudnud lõpusirgele. Lisaks nähtavatele raudteetöödele jaamades, mis toimusid eelneva nelja aasta jooksul, on nendel lõikudel täielikult moderniseeritud liiklusjuhtimissüsteem ning kõikidele ülesõitudele on paigaldatud kaasaegset turvangutaset omavad tõkkepuud ja foorsignalisatsioonid.

„Liialdamata võib öelda, et antud lõigud on seeläbi ühed kaasaegsemad raudteeliinid nii turvangutasemelt kui moderniseerimiseks kasutatud materjalide poolest,“ ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Reisirongid Paldiski jaamas saavad nüüdsest hakata kasutama spetsiaalselt nende tarbeks rajatud uut rööbasteed ja laiendatud ooteplatvormi. „Paldiski raudteejaama laiendamise üks olulisemaid eesmärke oligi reisiveo opereerimise parendamine. Senise ühe tee ja teeäärse platvormi asemel on nüüd reisirongidele kasutuseks kaks teed ja laiendatud teedevaheline platvorm,“ ütles Vjatkin. See loob paremad eeldused reisirongiliikluse organiseerimiseks ja väljumiste suurendamiseks, kuna Paldiski jaama saab korraga sisse võtta kaks reisirongi. Lisaks rekonstrueeriti suur osa rööbasteedest, kaubarongide vastuvõtuks pikendati jaamateid ning rajati täiesti uus liiklusjuhtimissüsteem. Paldiski jaam oli Eesti Raudtee taristul viimane jaam, mis kuni eelmise aasta lõpuni oli käsitsi juhtimisel. Tänaseks toimub jaama juhtimine mikroprotsessoritel põhineval kõrget turvalisust tagaval tehnoloogial ning pöörmete seadmine toimub arvutist.

Hoolimata vahefinišist Keilast lääne suunal jätkuvad järgmistel aastatel tööd Lääne-Harju koondprojektis Tallinna suunal. Suurem tööde fookus koondub 2021. aastal Tallinn-Balti jaama piirkonda, kus suurendame samuti jaama läbilaskvust. Rajatakse täiendavad reisirongide seisuteed ning ooteplatvormid, eelmise aasta lõpust alates on juba ehituses ka uus Paldiski maantee viadukt. Ehitustöödega alustatakse ka Pääsküla ja Keila vahelisel lõigul. 2022. aastal on plaanis selle liini lõikudele, kus täna puudub kaks peateed, need rajada.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]