Eesti Raudtee nõukogu valis ettevõtte juhatuse esimeheks Kaido Zimmermanni, kellel on pikaajaline kogemus raudtee valdkonnas. Uus juhatuse esimees astub ametisse alates 1. märtsist 2021 ning leping sõlmitakse viieks aastaks.

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Sven Pertensi sõnul osutus valikul määravaks see, et Kaido Zimmermannil on kõik eduks vajalikud eeldused. „Tal on hea maine, aastakümnete pikkune juhtimiskogemus raudteevaldkonnas, kaasa arvatud AS-is Eesti Raudtee kuni 2012. aastani, põhjalikud teadmised raudtee infrastruktuurist ja logistikast ning rahvusvahelise suhtluse võimekus,“ kommenteeris Pertens.

Viimased neli aastat on Kaido Zimmermann töötanud Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS-is planeerimise ja projekteerimise osakonna juhina. Ta on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis raudtee-ehituse erialal magistrikraadi.

Seoses Eesti Raudtee lähiaastate ambitsioonikate investeeringu- ning arenguplaanidega on nõukogu otsustanud muuta juhatuse kolmeliikmeliseks. Kolmas juhatuse liige valitakse alles peale juhatuse esimehe ametisse asumist.

Avalik konkurss AS-i Eesti Raudtee juhatuse esimehe kohale kuulutati välja eelmise aasta lõpus seoses eelmise juhi ametist lahkumisega 2020. aasta detsembris. Eesti Raudtee nõukogu tänab kõiki konkursil osalenuid.

Monika Lilles

Kommunikatsioonijuht

[email protected]