AS Eesti Raudtee 2023. majandusaasta aruanne koondab jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruandeid, tegevusaruannet ning raamatupidamise aastaaruannet. Selle eesmärk on olla ettevõtte tegevust puudutavates eri aspektides sidusrühmadele avatud. Aastaraamat on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse, samuti HÜTi nõuete ning globaalse (GRI) jätkusuutlikkuse aruandluse standarditega.

„Möödunud aasta oli Eesti Raudtee jaoks väljakutseterohke – ettevõtte tulemusi mõjutasid nii välispoliitilised küsimused, sh sanktsioonid kui ka mahukad raudteetaristu ehitustööd. Samas reisijateveo jaoks alustasime nii mõnegi projektiga, mis muudavad rongiga reisimise veelgi mugavamaks ja aitavad raudteereisijate arvu kasvatada,“ kinnitas AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann. Tema sõnul suudeti 2023. aastal lõpuni viia mahukas Lääne-Harju projekt, keskkonnasõbralikult ümber ehitada Tapa jaam koos sorteerimispargiga ning jõudsalt liiguti edasi nii elektrifitseerimiseks kui ka kiiruste tõstmiseks vajalike ettevalmistustöödega Tartu suunal. 2023. aastal tehti ka tihedat koostööd klientidega kaubamahtude säilitamiseks. Kuigi kaupu liikus Eesti Raudtee taristul planeerituga võrreldes vähem, vastasid kaubaveo raudteeinfrastruktuuri kasutustasud loodetule.

Aastaraamatuga saab tutvuda siin: https://www.evr.ee/files/ER-aastaraamat-2023-audit-final.pdf